Komisje dyscyplinarne

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Komisje dyscyplinarne

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

 1. dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Zastępca Przewodniczącej
 3. mgr Dominika Sidorska - Zastępca Przewodniczącej
 4. prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
 5. prof. dr hab. Irena Majerz
 6. dr hab. Anna Czyż
 7. dr hab. Dorota Frydecka, prof. uczelni
 8. dr hab. Małgorzata Inglot, prof. nadzw.
 9. dr hab. Beata Jankowska-Polańska, prof. uczelni
 10. dr hab. Kamil Jurczyszyn
 11. dr hab. Edward Kijak
 12. dr hab. Urszula Nawrot
 13. dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz
 14. dr hab. Anna Prescha
 15. dr hab. Michał Sarul
 16. dr hab. Mirosław Sopel
 17. dr hab. Andrzej Teisseyre
 18. dr Żanetta Kaczmarek
 19. dr Sylwia Krzemińska
 20. dr Paweł Kubasiewicz-Ross
 21. dr Katarzyna Lomper
 22. dr Anna Rozensztrauch
 23. dr Tomasz Urbaniak
 24. mgr inż. Magdalena Klyta
 25. mgr Edyta Murawska-Klamut
 26. lek. Remigiusz Chrostek
 27. lek. Urszula Chrostek
 28. lek. Patryk Pozowski
 29. lek. Monika Sępek
 30. lek. Stanisław Supplitt
 31. Karolina Koszyczarek
 32. Angelika Osuch
 33. Dawid Pryszcz
 34. Aleksandra Stosiek
 35. Julianna Wolska

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2021-2024

 1. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 2. prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
 3. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 4. prof. dr hab. Beata Ponikowska
 5. prof. dr hab. Rafał Poręba
 6. prof. dr hab. Zbigniew Rybak
 7. prof. dr hab. Jolanta Saczko,
 8. prof. dr hab. Marek Sąsiadek
 9. prof. dr hab. Krzysztof Simon
 10. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 11. prof. dr hab. Robert Śmigiel
 12. dr hab. Sławomir Budrewicz prof. uczelni
 13. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka prof. uczelni
 14. dr hab. Jarosław Barański
 15. dr hab. Bogdan Czapiga
 16. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 17. dr hab. Kamila Środa-Pomianek
 18. dr hab. Piotr Świątek
 19. dr Aureliusz Kosendiak
 20. dr Anna Palko-Łabuz

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 3. dr hab. Dariusz Janczak, prof. nadzw.
 4. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
 5. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 6. dr hab. Joanna Rosińczuk
 7. dr Tomasz Dawiskiba
 8. dr Katarzyna Jankowska
 9. dr Monika Kantorska-Janiec
 10. dr Tomasz Pietraszkiewicz

Członkowie – doktoranci

 1. Ewelina Budacz
 2. Dorota Dereń
 3. Katarzyna Dębska-Łasut
 4. Irena Duś
 5. Klaudia Konikowska
 6. Katarzyna Kowalska
 7. Maria Lepucka
 8. Jakub Ptaszkowski
 9. Bartłomiej Stańczykiewicz
 10. Patryk Woytala

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.
 3. dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska
 4. dr Żaneta Czyżnikowska
 5. dr Ewa Drabik-Danis
 6. dr Natalia Stawińska
 7. dr Ryszard Ślęzak
 8. dr Krzysztof Tupikowski
 9. dr Paweł Wróblewski
 10. dr Jolanta Grzebieluch
 11. mgr Sylwia Płaczkowska

Członkowie doktoranci:

 1. Łucja Cwynar-Zając
 2. Beata Guzak
 3. Marta Jakubik
 4. Andrzej Janus
 5. Katarzyna Juszczyńska
 6. Tomasz Kraśnicki
 7. Kamil Nelke
 8. Agnieszka Rogula
 9. Agnieszka Salomon
 10. Marta Woźniak
 11. Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów
 12. prof. dr hab. Grażyna Bidzińska-Speichert
 13. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 14. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 15. dr hab. Robert Śmigiel
 16. dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw.
 17. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska

Obsługa Komisji – Biuro Szkoły Doktorskiej

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. Krzysztof Maksymowicz - Wydział Lekarski - Przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - Wydział Lekarski,
 3. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska - Wydział Lekarski,
 4. prof. dr hab. Małgorzata Radwan – Oczko – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 5. dr hab. Edward Kijak – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 6. dr hab. Kamil Jurczyszyn – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 7. dr Łukasz Rypicz – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 8. dr Sylwia Krzemińska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 9. dr Sylwia Piotrowska – Brudnicka – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 10. dr hab. Piotr Świątek – Wydział Farmaceutyczny,
 11. dr hab. Bożena Karolewicz – Wydział Farmaceutyczny,
 12. dr hab. Żaneta Czyżnikowska – Wydział Farmaceutyczny;

Członkowie – studenci

 1. Magdalena Sutkowska – Wydział Lekarski, II rok,
 2. Hubert Szyller – Wydział Lekarski , III rok,
 3. Witold Świenc – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, III rok,
 4. Katarzyna Oljasz – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, II rok,
 5. Magdalena Ważna – Wydział Farmaceutyczny, V rok,
 6. Klaudia Lewandowska – Wydział Farmaceutyczny, IV rok,
 7. Aleksandra Stosiek – Wydział Nauk o Zdrowiu, I rok II stopień,
 8. Katarzyna Boniecka – Wydział Nauk o Zdrowiu, II rok II stopień.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów powołana na kadencję 2020-2024

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. Jarosław Barański - Wydział Lekarski – Przewodniczący,
 2. dr hab. n. med. Barbara Królak – Olejnik, prof. nadzw. - Wydział Lekarski,
 3. prof. dr hab. Rafał Poręba – Wydział Lekarski,
 4. lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 5. dr n. med. Monika Mysiak-Dębska – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 6. dr Anna Paradowska – Stolarz – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 7. prof. dr hab. Witold Musiał – Wydział Farmaceutyczny,
 8. dr hab. Mariola Śliwińska – Mossoń – Wydział Farmaceutyczny,
 9. dr Ewa Sawicka – Wydział Farmaceutyczny,
 10. prof. dr hab. Jacek Gajek – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 11. dr Anna Rozensztrauch – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 12. dr Anna Felińczak – Wydział Nauk o Zdrowiu;

Członkowie - studenci:

 1. Bernadetta Nowak – Wydział Lekarski, II rok,
 2. Kinga Brawańska – Wydział Lekarski , III rok,
 3. Katarzyna Wysoczańska – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, IV rok,
 4. Wiktoria Bednarska – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, III rok,
 5. Aleksandra Nast – Wydział Farmaceutyczny, III rok,
 6. Katarzyna Klocek – Wydział Farmaceutyczny, II rok,
 7. Bożena Sakidon – Wydział Nauk o Zdrowiu, III rok I stopień,
 8. Martyna Mencel – Wydział Nauk o Zdrowiu, II rok I stopień.

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

 1. prof. dr hab. Justyna Brasuń,
 2. dr hab. Wojciech Baran, prof. uczelni,
 3. dr hab. Michał Sarul,
 4. dr Robert Susło,
 5. dr Iwona Mazur.

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich