Władze Dziekańskie - Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekan

dr Kolcz Anna

Dziekan Wydziału

dr hab. Anna Kołcz

Prodziekani

dr aleksandra krolikowska

Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji

dr hab. Aleksandra Królikowska
aleksandra.krolikowska@umw.edu.pl

prof monika przestrzelska

Prodziekan ds. Kształcenia

dr Monika Przestrzelska, profesor uczelni
monika.przestrzelska@umw.edu.pl 

dr Łukasz Rypicz

Prodziekan ds. Studentów

dr Łukasz Rypicz
lukasz.rypicz@umw.edu.pl