Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Kierownik 
prof. dr hab. Jolanta Saczko
jolanta.saczko@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 89 

Sekretariat
Edyta Podolan
edyta.podolan@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88

Adres

ul. Borowska 211A, ( I piętro C.1/5/009; II piętro, część C2/02)
50-556 Wrocław
email: WF-26@umw.edu.pl

51.0773935, 17.0312523

Profesorowie

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Jolanta Saczko
jolanta.saczko@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 89 

 

dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW
julita.kulbacka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88

 

dr hab. inż. Anna Choromańska, prof. UMW
anna.choromanska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 88

Adiunkci

dr inż.Dagmara Baczyńska
dagmara.baczynska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 90

 

dr Agnieszka Chwiłkowska (adiunkt dydaktyczny)
agnieszka.chwilkowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 90

 

dr inż. Nina Rembiałkowska
nina.rembialkowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 92

Pracownicy naukowo i inżynieryjno - techniczni

dr Anna Szewczyk
a.szewczyk@umw.edu.pl

tel.: 71 784 06 92

 

dr Katarzyna Bieżuńska-Kusiak
katarzyna.biezunska-kusiak@umw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

tel.: 71 784 06 88

Doktoranci

mgr Zofia Łapińska (III rok)
e-mail: zofia.lapinska@student.umw.edu.pl

 

mgr Urszula Szwedowicz (III rok)
e-mail: urszula.szwedowicz@student.umw.edu.pl

 

mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka (II rok)
agnieszka.gajewska-naryniecka@umw.edu.pl

KONSULTACJE:
W trosce o państwa czas i możliwość efektywniejszego przeprowadzenia konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, aby umówić się na konsultacje i przedstawić jej temat.

prof. dr hab. Jolanta Saczko - wtorek 10:30-11:15
dr hab. inż. Julita Kulbacka - wtorek 10:30-11:15
dr hab. inż. Anna Choromańska - wtorek 10:30-11:15
dr Dagmara Baczyńska - wtorek 14:15-15:00
dr inż. Nina Rembiałkowska - wtorek 10:30-11:15
dr Agnieszka Chwiłkowska - środa 13:15-14:00
mgr Zofia Łapińska - wtorek 9.00-9.45
mgr Urszula Szwedowicz - wtorek 9.00-9.45
mgr Agnieszka Gajewska-Naryniecka - wtorek 10:30-11:15

Osoby, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność  lub inne obiektywne przesłanki mogą mieć szczególne potrzeby związane ze sposobem realizacji zajęć, zaliczenia bądź przygotowaniem materiałów proszone są o przedstawienie swojej sytuacji mailowo lub osobiście adiunktowi dydaktycznemu lub prowadzącemu grupę ćwiczeniową.
Chcemy, aby na naszych zajęciach każdy miał równe prawo do zdobycia wiedzy i rozliczenia się z niej.
Osoby, które w szczególności mogą zgłaszać takie potrzeby to:
1.       Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności: z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, osoby ze spektrum autyzmu;
2.       Osoby z chorobami przewlekłymi,
3.       Osoby w kryzysie zdrowia: psychicznego, po urazach, operacjach
Farmacja


Genetyka I rok semestr letni


Biologia molekularna II rok semestr zimowy

Ćwiczenia z biologii molekularnej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001 zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej. 
Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej.


Fakultety Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? I rok semestr letni
Termin fakultetów

Fakultety Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
III rok semestr zimowy
Termin fakultetów: 10.11 - 8.12.2022 r. (czwartek) godz. 17:15-20:15, sala  C2/2/017
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Analityka medyczna


Biologia molekularna III rok semestr letni


Diagnostyka molekularna IV rok semestr letni


Fakultet Molekularne i komórkowe aspekty nowoczesnych metod diagnostycznych 
III rok semestr zimowy
Termin fakultetów: 18.11 - 16.12.2022 r. (piątek) godz. 12:30-15:30, sala  C2/2/017

Fakultet Śmierć komórki – jak umrzeć na kilka sposobów? III rok semestr zimowy
Termin fakultetów: 18.11 - 16.12.2022 r. (piątek) godz. 12:30-15:30, sala  C2/2/017

Fakultet Metody in vitro w laboratorium IV rok semestr letni

Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Dietetyka I stopień

I rok semestr zimowy


Biologia medyczna / wykorzystanie nauk biologicznych w medycynie
Ćwiczenia z biologii medycznej odbywają się w Sali Ćwiczeniowej C1/5/001. Proszę przed ćwiczeniami zapoznać się, wydrukować i przynieść na ćwiczenia instrukcje zamieszczone poniżej.
Seminaria z biologii medycznej rozpoczną się po zakończeniu wykładów. Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Plan zajęć jest  zamieszczony poniżej.


Genetyka 
Seminaria z genetyki rozpoczną się po zakończeniu wykładów zgodnie  z planem zajęć zamieszczonym poniżej.  Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.
Dietetyka II stopień

III rok semestr zimowy


Fakultet Metody in vitro w laboratorium  
Termin fakultetów: 10.11.2022-15.12.2022 (czwartek)  godz. 17:15-20:15, sala C2/2/017
Materiały do przygotowania prezentacji zostaną udostępnione na dysku uczelnianym, a link będzie udostępniony w materiałach uczelnianych.

Kierunki badań:

- wspomaganie transportu leków metodami elektroporacji i sonoporacji
- analiza mikroRNA i ekspresji genów
- markery stresu oksydacyjnego i ocena procesów wolnorodnikowych w terapiach przeciwnowotworowych 
- oporność wielolekowa
- terapia fotodynamiczna, jej modulacje i badanie mechanizmów
- naturalne substancje przeciwnowotworowe (kurkumina, kawaina, biochanina, katechina itd.)
- wpływ radiacji i mikrograwitacji na materiał biologiczny

Opus 21 (2022-2026) - "Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek", projekt w konsorcjum z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (kier. prof. B. Jachimska, kier. po stronie UMW - J. Kulbacka) https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/519012-pl.pdf

Daina 2 (2021-2024) - "Manipulacja oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów" - (J.Kulbacka) NCN info

Sonata Bis 6 (2017-2022) - "Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przeciwnowotworowego potencjału elektroporacji nanosekundowej (nsPEF) w nowotworach jelita grubego na modelu in vitro i in vivo" - (J.Kulbacka) NCN_info

Preludium 14 (2018 - 2021) - "Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania molekularnego po zminiaturyzowane hodowle komórkowe 3D" - (O. Michel) NCN info

Preludium 12 (2017-2020) - "Wpływ jonów wapnia oraz jonów wapnia i elektroporacji na wewnątrzkomórkowe mechanizmy szczurzych komórek mięśni szkieletowych prawidłowych i patologicznych" - (A. Szewczyk) NCN_info

Preludium 10 (2016-2019) - "Ocena działania elektroporacji i elektrochemioterapii ludzkie komórki nowotworowe wrażliwe i oporne na chemioterapię w warunkach in vitro" - (N. Rembiałkowska) NCN_info


Projekty MNiSW:

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2022- 2023) - "Nutraceutyki w walce z kancerogennym działaniem smogu"- Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun: J. Kulbacka, kierownik ze strony studentów: Z. Łapińska i U. Szwedowicz)

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (2021- 2022) - "Impulsy elektryczne jako narzędzie do modulacji immunofenotypu limfocytów CD8+" - Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej (opiekun:J. Saczko, kierownik ze strony studentów: W. Szlasa)

Diamentowy Grant VIII edycja - "Sonoporacja jako nowoczesna metoda modulacji błon komórek nowotworowych przewodu pokarmowego w terapii przeciwnowotworowej" (2019-2023) (student WL: D. Przystupski, opiekun: J.Kulbacka)

Najlepsi z Najlepszych 3.0! (POWER)- "Badania nad ochrona materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" (opiekunowie: J.Kulbacka - UMED; J. Górski - PWr) (2018-2019) MNiSW_info  

Najlepsi z Najlepszych! 4.0 (POWER)- "Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe - wpływ pola magnetycznego i nanosekundowych impulsów elektrycznych na modulacje immunofenotypu czerniaka " (opiekunowie: J.Kulbacka , K. Karłowicz-Bodalska) (2022-2023) 


Projekty NCBiR

POiR "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych" - Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji (SatRevolution, PWr, UMED, IITD, UP).info


Projekty Młodych Naukowców

STM.A040.18.013 "Wpływ modulatorów ekspresji receptorów retinoidowych i naturalnych substancji przenikających barierę krew mózg  na  ludzkie nowotworowe i prawidłowe komórki nerwowe." (A.Choromańska)

STM.2020 "Wpływ atorwastatyny na efektywność elektrochemioterapii z wapniem –badania in vitro na komórkach steroidogennych" - (N.Rembiałkowska)


Projekty RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości - Obszar strategiczny nr 2)

RN-N/1798-420/2020 - "Molecular alterations induced by simulated microgravity and their implications to drug resistance of human cancer cells" (J.Kulbacka)
RN-N/294-420/2020 - „Natural substances in neutralization of simulated muscle atrophy under in vitro conditions” (M. Wastag, J. Kulbacka)

Rok 2022

Rok 2021 - pdf

Rok 2020 - pdf

Rok 2019 - pdf

Rok 2018 - pdf

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej - KoKoN

SKN-KoKoN(http://www.stn.umed.wroc.pl/k178/)

 

 

 

Opiekunowie:
prof. dr hab. Jolanta Saczko
dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMED

Przewodniczący
Wojciech Szlasa
wojtek.szlasa@gmail.com 

Z-ca przewodniczącego 

Urszula Szwedowicz
urszula.szewdowicz@student.umed.wroc.pl

Skarbnik
------

Sekretarz
Zofia Łapińska
zosia.lapinska@gmail.com 

SKN-KoKoN

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wydarzenia:

3D bioprinting workshop

Tematyka badawcza:

Choroby nowotworowe są obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów. Wychodząc naprzeciw problemom dzisiejszego świata zajmujemy się poszukiwaniem i badaniem nowych terapii (m.in. chemioterapii (CT), elektrochemioterapii (ECT), terapii fotodynamicznej (PDT)), które w przyszłości mogą być stosowane w onkologii. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych badań molekularnych pogłębiamy i rozwijamy swoje zainteresowania w dziedzinie biologii komórek nowotworowych. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz promowanie projektów badawczych dotyczących tematyki związanej z komórkami nowotworowymi. Dodatkowo we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim realizujemy projekt ARES (ang. Astrobiology Radiation Experiments in Stratosphere; https://www.facebook.com/Astrobiology.ARES/) dotyczący funkcjonowania komórek człowieka w subkosmicznych warunkach. Szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie substancji ograniczających szkodliwe oddziaływanie warunków kosmicznych (m.in. radiacji) na funkcjonowanie komórek zdrowych i nowotworowych. Wierzymy, że wyniki naszych badań mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w kontekście misji kosmicznych, ale także w poszukiwaniu alternatywnych strategii leczenia nowotworów.

Realizowane projekty badawcze:

Wpływ poziomu cholesterolu w błonie komórkowej na elektroporacje nowotworów steroidogennych – Za pomocą preinkubacji z atorwastatyną, podejmowane są próby obniżenia syntezy cholesterolu w komórkach raka piersi (MDA-MB231) oraz prostaty (Du-145). Komórki są elektroporowane w celu porównania stopnia permeablizizacji po zahamowaniu biosyntezy cholesterolu. Potencjalnie projekt może przynieść nowe możliwości modulacji wrażliwości komórek w elektrochemioterapii. [Wojciech Szlasa]

Astrobiologia i sonoporacja - Jeden z obszarów naszych badań dotyczy wpływu bodźców fizycznych tj. fal akustycznych oraz siły grawitacji, na funkcjonowanie komórek nowotworowych, przede wszystkim zjawisko oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance – MDR). [Dawid Przystupski, Agata Górska, Piotr Wawryka] (finansowanie z WCA- projekt FAST I edycja)

Indukowanie starzenia u komórek glejaka wielopostaciowego - Zakres badań obejmuje sprawdzanie potencjału licznych substancji do indukcji starzenia oraz ocene wyindukowanego fenotypu wydzielniczego. Badania są prowadzone pod kątem zastosowania w terapii metronomicznej. Aktualnie badane jest kurkumina oraz leki przeciwnowotowrowe dasatinib, Palbociclib na liniach komórkowych glejaka SNB-19 i U87MG. [Michał Tyliszczak, Marek Kotas] (finansowanie z WCA- projekt FAST I edycja)

Elektroporacja raka prostaty – Projekt polega na przebadaniu potencjału elektrochemioterapii z jonami wapnia na raku prostaty (Du-145). Szczególny nacisk nałożony jest na opis właściwości migracyjnych, adhezyjnych komórek po terapii oraz na molekularnym opisie samego procesu elektroporacji. [Aleksander Kiełbik, WCA FAST II edycja]

Wpływ 6-Gingerolu na cykl komórkowy i apoptozę komórek raka piersi w monoterapii oraz w skojarzeniu z paklitakselem - badania in vitro. [Kamila Wala, WCA FAST II edycja]

Ocena właściwości przeciwzapalnych pochodnych betuliny - [Aleksandra Zalesińska, WCA FAST II edycja]

Wpływ mikrosekundowej elektroporacji na ekspresję markerów powierzchniowych MAGE czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32) - badania in vitro - [Wojciech Szlasa, WCA FAST II edycja]

Wyciąg z Szałwi czerwonokorzeniowej jako nowy środek wspomagający leczenie ran - [Urszula Szwedowicz, FAST III edycja, 2021]

Natural substances in neutralization of simulated muscle atrophy under invitro conditions. [Maksymilian Wastag, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, MNiSW]

Osiągnięcia:

1. I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla kół naukowych "3Mind" organizowany przez firmę 3M

2. Laureaci konkursu "Najlepsi z najlepszych! 3.0" organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt pt. "Badania nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" 

3. Badania w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) info

4. Laureaci konkursu STRUNA  w kategorii StRuNa-Med 2019 oraz w kategorii głównej Projekt Roku 2019

5. Laureaci konkursu StRuNa w  kategorii StRuNa-Med 2020. 

6. Laureaci nagrody Pro Juvenes 2022 w kategorii „Projekt naukowy” (Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Rekrutacja na prace magisterskie wg zasad pod linkiem  https://nowa.umw.edu.pl/pl/kierunek-farmacja/dyplomowanie

Tematy proponowanych tematów prac magisterskich na kierunku Farmacja i Analityka 2022/23

1. Wpływ resweratrolu na ekspresję receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych.
2. Wpływ kurkuminy na ekspresję receptorów estrogenowych w komórkach nowotworowych.
3. Wpływ nanosekundowych impulsów elektrycznych na ekspresję markerów powierzchniowych LAG-3 i PD-1 na komórkach czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32) - (realizacja w ramach FAST WCA - zarezerwowana)
4. Wpływ elektroporacji na ekspresję białkowych markerów apoptozy  w komórkach nowotworowych raka płuca.
5. Wpływ elektroporacji na ekspresję białek oporności lekowej w komórkach nowotworowych raka płuca.
6. Wpływ onkosomów na ludzkie komórki prawidłowe.
7. Ocena biokompatybilności biomateriałów złożonych z poli(adypinianu glicerolu) z dodatkiem bioszkła z ludzkimi fibroblastami in vitro.
8. Analiza częstości mutacji c.818 G>A w genie TP53 u dzieci z zaćmą  (Analityka)