Szkoła doktorska - informacje dla doktorantów

UWAGA!! WAŻNE!!

Terminy rozliczeń z roku akad. 2020/2021 dla I roku Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2021 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta
•    30.09.2021 r.  – złożenie Indywidualnego Planu Badawczego
•    październik/listopad 2021 – prezentacje Indywidualnych Planów Badawczych

Terminy rozliczeń z roku akad. 2020/2021 dla II roku Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2021 r. – złożenie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
•    31.08.2021 r. – złożenie kart praktyk zawodowych
•    14 - 25.09.2021 r. – spotkania Komisji ds. oceny śródokresowej
 

KOMUNIKAT:

Szanowni Doktoranci,
W imieniu Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr hab. Mirosława Banasika prof. UMW uprzejmie informujemy iż w ramach pracy zespołu ds. opracowania wyników leczenia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu z USK z powodu COVID-19 przygotowano bazę danych prawie 3000 chorych z dokładnymi danymi klinicznymi, laboratoryjnymi i dodatkowymi, także z obserwacją kliniczną z informacją o zgonach do dnia 30/07/2021.
Zapraszamy uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich do udziału w przygotowywaniu publikacji.
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób z naszej Uczelni skorzystało naukowo z przygotowanej bazy danych.
Powołany przez władze rektorskie zespół oferuje pomoc merytoryczną w zakresie tematów badawczych, oraz przygotowanie zleconych analiz.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 10.08.2021 (wtorek) drogą e-mailową  na adres agnieszka.adamska@umed.wroc.pl
 

KOMUNIKAT:

Konkurs Młode Talenty 2021
 

KOMUNIKAT:

Szanowni Doktoranci!
W związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów, Doktorancka Komisja Wyborcza publikuje komunikaty wyborcze. Termin składania kandydatur upływa 14 grudnia 2020.
Zapraszamy do kandydowania!
Komunikaty wyborcze i dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
 

KOMUNIKAT:

Stypendium doktoranckie na rok akademicki 2020/2021:

W związku z opublikowaniem Zarządzenia w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej
prosimy o niezwłoczne dostarczenie wniosku w formie elektronicznej (skan)     na adres: lena.waligora@umed.wroc.pl

Z uwagi na panującą sytuację bardzo prosimy, aby wnioski w wersji papierowej przesyłać za pośrednictwem katedr lub w opisanych kopertach dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Szkoły Doktorskiej (w godzinach pracy biura). W przypadku wyboru drugiej możliwości zachęcamy, aby w miarę możliwości jedna osoba dostarczała kilka wniosków.

Uwaga!
Koperty opisujemy:  „imię i nazwisko, rok studiów, rodzaj stypendium”.

Prosimy również, aby skrupulatnie wypełniać wnioski;
- wnioski wypełniamy na komputerze lub DRUKOWANYMI LITERAMI,
- wpisujemy poprawny i pełny nr rachunku bankowego,
- pamiętamy o klauzuli „RODO”.

Wnioski nieczytelne lub niepełne nie będą przyjmowane.
 

KOMUNIKAT:

Konkurs Naukowej  Fund/acji Polpharmy  o stypendium naukowe 
Edycja VIII/2020-2021

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat.
Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.
Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Stypendyści wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację. Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków:

publikacje – do 50 pkt
osiągnięcia naukowe – do 30 pkt
praca doktorska – do 20 pkt

W tej edycji konkursu wnioski przyjmowane są na adres mailowy stypendium.fundacja@polpharma.com w terminie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium.
Oba dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/programy-stypendialne

 

KOMUNIKAT:

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko - Dziekańskiego w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych, prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów doktorantów z Biurem do minimum.

Prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail dostępnych w zakładce „Doktoranci” i „Biuro Szkoły Doktorskiej”.

Wnioski w postaci skanu z podpisem wnioskodawcy będą procedowane normalnie. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o komunikację z nauczycielami akademickimi także głównie drogą elektroniczną.

Przypominamy, że właściwym adresem e-mail do kontaktów z Uczelnią jest adres w domenie @student.umed.wroc.pl, z którego proszę korzystać wysyłając wnioski i pytania do biura i nauczycieli akademickich.

Od dnia 16 marca br. w Biurze Szkoły Doktorskiej obowiązywać będą dyżury w dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00
Czwartek: 9:00 – 12:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

KOMUNIKAT:

Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Podjęto decyzję o wstrzymaniu z dniem 10 marca 2020 od godz. 9.30 zajęć dydaktycznych we wszystkich dotychczas prowadzonych formach, na wszystkich kierunkach studiów oraz w ramach kształcenia doktorantów, studiów podyplomowych i kursów.

Sposób realizacji i zaliczania efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, będzie omówiony w odrębnym zarządzeniu rektora.

Konkurs Młode Talenty 2020

Program stypendialny Fulbright Junior Research Award 2021-2