Ministra - Szkoła Doktorska

Stypendia Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:
  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).
  • Informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Tryb i harmonogram składania wniosku o stypendium

Wnioskodawca stypendium:

  • Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.
  • Wnioski złożone bezpośrednio do Ministerstwa nie będą rozpatrywane.

3. Tryb przedstawiania przez doktorantów swoich kandydatur:

Doktorant przedstawiając swoją kandydaturę przesyła w terminie do 15 grudnia 2021 r. na adres e-mail:agnieszka.adamska@umw.edu.pl poprawnie wypełniony wniosek;

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

UWAGA! Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin UMW nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal.pdf”