Terminy Zaliczeń Roku+Sprawozdanie roczne+Indywidualny Plan Badawczy+Ocena Śródokresowa

Szkoła doktorska - informacje dla doktorantów

UWAGA!! WAŻNE!!

Terminy rozliczeń z roku akademickiego 2022/2023

 I rok Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2023 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.
•    30.09.2023 r.  – złożenie Indywidualnego Planu Badawczego
•    październik/listopad 2023 – prezentacje Indywidualnych Planów Badawczych

II rok Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2023 r. – złożenie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
•    31.08.2023 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.
•   18 - 28.09.2023 r. – spotkania Komisji ds. oceny śródokresowej

III rok Szkoły Doktorskiej

•    31.08.2023 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

IV rok Szkoły Doktorskiej

Aby otrzymać zaświadczenie ze Szkoły doktorskiej konieczne do złożenia rozprawy doktorskiej należy:

  1. Złożyć sprawozdanie roczne doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

  2. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem kształcenia .

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ W BIURZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ POK. 2-4

 

 
 
Szkolenia specjalizacyjne w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w Szkole Doktorskiej

Szanowni Państwo,

    Przypominamy o możliwości składania do Dyrektora Szkoły doktorskiej dr hab. Mirosława Banasika, prof. UMW wniosków o wrażenie zgody na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Uprzejmie informujemy, że wnioski będą przyjmowane przez Biuro Szkoły doktorskiej do 16 grudnia 2022 r. - z uwagi na procedury obowiązujące w Uczelni oraz fakt, że wykaz musi podpisać Rektor UMW po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wszelkie pytanie prosimy kierować na adres: kinga.luchowska@umw.edu.pl oraz pod numer tel. 71 784 11 59.