Informacje dla doktorantów - Szkoła Doktorska

Informacje dla doktorantów

UWAGA!! WAŻNE!!

Terminy rozliczeń z roku akad. 2021/2022 dla I roku Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2022 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta
•    30.09.2022 r.  – złożenie Indywidualnego Planu Badawczego
•    październik/listopad 2022 – prezentacje Indywidualnych Planów Badawczych

Terminy rozliczeń z roku akad. 2021/2022 dla II roku Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2022 r. – złożenie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
•    31.08.2022 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta
•   19 - 28.09.2022 r. – spotkania Komisji ds. oceny śródokresowej

Terminy rozliczeń z roku akad. 2021/2022 dla III roku Szkoły Doktorskiej
•    31.08.2022 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta
 

KOMUNIKAT:

Szanowni Doktoranci,
W imieniu Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr hab. Mirosława Banasika prof. UMW uprzejmie informujemy iż w ramach pracy zespołu ds. opracowania wyników leczenia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu z USK z powodu COVID-19 przygotowano bazę danych prawie 3000 chorych z dokładnymi danymi klinicznymi, laboratoryjnymi i dodatkowymi, także z obserwacją kliniczną z informacją o zgonach do dnia 30/07/2021.
Zapraszamy uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich do udziału w przygotowywaniu publikacji.
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób z naszej Uczelni skorzystało naukowo z przygotowanej bazy danych.
Powołany przez władze rektorskie zespół oferuje pomoc merytoryczną w zakresie tematów badawczych, oraz przygotowanie zleconych analiz.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 10.08.2021 (wtorek) drogą e-mailową  na adres agnieszka.adamska@umed.wroc.pl