Terminy Zaliczeń Roku+Sprawozdanie roczne+Indywidualny Plan Badawczy+Ocena Śródokresowa

Szkoła doktorska - informacje dla doktorantów

UWAGA!! WAŻNE!!

Terminy rozliczeń z roku akademickiego 2023/2024

 I rok Szkoły Doktorskiej
•    30.08.2024 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.
•    30.09.2024 r.  – złożenie Indywidualnego Planu Badawczego
•    październik/listopad 2024 – prezentacje Indywidualnych Planów Badawczych

II rok Szkoły Doktorskiej
•    30.08.2024 r. – złożenie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
•    30.08.2024 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.
•   16 - 30.09.2024 r. – spotkania Komisji ds. oceny śródokresowej

III rok Szkoły Doktorskiej

•    30.08.2024 r. – złożenie sprawozdania rocznego doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

IV rok Szkoły Doktorskiej

Aby otrzymać zaświadczenie ze Szkoły doktorskiej konieczne do złożenia rozprawy doktorskiej należy:

  1. Złożyć sprawozdanie roczne doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

  2. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem kształcenia .

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ W BIURZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ POK. 2-4

 

 
 
Szkolenia specjalizacyjne w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w Szkole Doktorskiej

Szanowni Państwo,

    Przypominamy o możliwości składania do Dyrektora Szkoły doktorskiej prof. dr hab. Mirosława Banasika wniosków o wrażenie zgody na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Uprzejmie informujemy, że wnioski będą przyjmowane przez Biuro Szkoły doktorskiej do 12 lipca 2024 r. - z uwagi na procedury obowiązujące w Uczelni oraz fakt, że wykaz musi podpisać Rektor UMW po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wszelkie pytanie prosimy kierować na adres: kinga.luchowska@umw.edu.pl oraz pod numer tel. 71 784 11 59.