Zespół ds. doktoratów wdrożeniowych - Szkoła Doktorska

Zespół ds. doktoratów wdrożeniowych
  1. dr hab. Justyna Rybka, prof.uczelni - przewodnicząca, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej
  2. mgr Elżbieta Olejnik - dyrektor Centrum Zarzadzania Projektami
  3. dr hab. Adam Junka, prof. uczelni - zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny nauki farmaceutyczne
  4. dr hab. Iwona Bil Lula, prof. uczelni - prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego
  5. dr Agnieszka Siennicka - Koordynator ds. współpracy z partnerami zatrudniającymi doktorantów realizujących doktorat wdrożeniowy, Katedra Fizjologii i Patofizjologii, 
    Projekt HeartBIT_4.0 (https://heartbit40.com/)
  6. mgr Natalia Marchut - Centrum Zarządzania Projektami
  7. Dorota Grębska-Krawczyk - biuro Szkoły Doktorskiej