Szkoła Doktorska

Ocena śródokresowa
Planowane terminy posiedzeń Komisji ds. oceny śródokresowej:

19.09.2022 - dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,
20.09.2022 - dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w dyscyplinie nauki medyczne,
21.09.2022 - dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w dyscyplinie nauki medyczne,
27.09.2022 - dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w dyscyplinie nauki medyczne,
28.09.2022 - dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w dyscyplinie nauki medyczne oraz dyscyplinie nauki o zdrowiu,

Biuro Szkoły Doktorskiej poinformuje doktorantów za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie posiedzenia Komisji.