Szkoła Doktorska - Złożenie rozprawy doktorskiej

Złożenie rozprawy doktorskiej

Szanowni Doktoranci.

Za złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się złożenie jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w oprawie miękkiej wraz z poświadczeniem złożenia kompletnej dokumentacji rozprawy doktorskiej w odpowiedniej Radzie Dyscypliny.

Przed złożeniem rozprawy doktorskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Dostarczyć sprawozdanie roczne doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

  2. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem kształcenia .

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne:

https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie

Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne:

https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/postepowania-doktorskie

Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu:

https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-o-zdrowiu/postepowania-…

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668