Szkoła Doktorska - Złożenie rozprawy doktorskiej

Złożenie rozprawy doktorskiej

Szanowni Doktoranci.

Za złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się złożenie jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w oprawie miękkiej wraz z poświadczeniem złożenia kompletnej dokumentacji rozprawy doktorskiej w odpowiedniej Radzie Dyscypliny.

Przed złożeniem rozprawy doktorskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Dostarczyć sprawozdanie roczne doktoranta wraz z opinią promotora i kartą praktyk.

  2. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem kształcenia .