Informacje dla kandydatów - Szkoła Doktorska

Immatrykulacja 2023
Immatrykulacja I roku Szkoły Doktorskiej 05.10.2023 r. godz. 11.00
Informacje dla kandydatów

Note for foreign candidates:
First step sent your application on e-mail: rekrutacja.szkoladoktorska@umw.edu.pl

Szkoła doktorska - Informacje dla kandydatów


W  oparciu o Uchwałę Senatu Nr 2462 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na rok akademicki 2023/2024
oraz o Zarządzenie Rektora UMW nr 1/XVR/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zgłaszania tematów badawczych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” przedstawiamy wykaz tematów badawczych dopuszczonych przez Koordynatorów poszczególnych Dyscyplin i zaakceptowanych przez JM Rektora w ramach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok 2023/2024.

Egzaminy kierunkowe odbywają się w Biurze Szkoły Doktorskiej, sala nr 1, ul. Mikulicza-Radeckiego 5.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do tematu badawczego zgłoszonego przez potencjalnego promotora,
  • zarejestrowanie się w systemie IRK
  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce z gumką, w koszulkach, spięte i ponumerowane.