Informacje dla kandydatów - Szkoła Doktorska

Uroczysta Immatrykulacja 06.10.2022 godz. 11.30 sala 209 CNIM
Informacje dla kandydatów

Note for foreign candidates:
First step sent your application on e-mail: rekrutacja.szkoladoktroska@umw.edu.pl

Szkoła doktorska - Informacje dla kandydatów
Tematy badawcze

W  oparciu o Uchwałę Senatu Nr 2359 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023
oraz o Zarządzenie Rektora UMW nr 1/XVR/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zgłaszania tematów badawczych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” przedstawiamy wykaz tematów badawczych dopuszczonych przez Koordynatorów poszczególnych Dyscyplin i zaakceptowanych przez JM Rektora w ramach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  na rok akademicki 2022/2023.

Egzamin kwalifikacyjny:
Zakres materiałów na egzaminy kierunkowe - pobierz

Egzaminy kierunkowe odbywają się w Biurze Szkoły Doktorskiej, sala nr 1, ul. Mikulicza-Radeckiego 5.

Terminarz egzaminów kierunkowych:
14.06.2022 - pobierz
20.06.2022 - pobierz
22.06.2022 - pobierz
24.06.2022 - pobierz

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do tematu badawczego zgłoszonego przez potencjalnego promotora,
  • zarejestrowanie się w systemie IRK
  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 09 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce z gumką, w koszulkach, spięte i ponumerowane.