Projekty - Szkoła Doktorska

Ogłoszenie naboru do Szkoły Doktorskiej w ramach umowy z Łukasiewicz PORT:

Termin składania dokumentów 11.08.2023 r.

Projekty

Szkoła doktorska - REKRUTACJA DO PROJEKTÓW

2022/2023
Ogłoszenie naboru do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o zdrowiu w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

NCN: OPUS 22 projektu OPUS „Molekularne determinanty specyficzności wejścia
zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”.

Termin składania dokumentów do Szkoły doktorskiej w ramach projektu OPUS  22.09.2022
Dokumenty proszę składać w Biurze Szkoły Doktorskiej, ul. Mikulicza-Radeckiego 5
Szczegółowe informację dot. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: https://www.umw.edu.pl/pl/node/1289

NCN: OPUS 21 – NZ - Ogłoszenie Konkursowe
Termin składania dokumentów do Szkoły doktorskiej w ramach projektu OPUS21  26.08.2022
Dokumenty proszę składać w Biurze Szkoły Doktorskiej, ul. Mikulicza-Radeckiego 5
Szczegółowe informację dot. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: https://www.umw.edu.pl/szkola-doktorska-warunki-rekrutacji

Ogłoszenie naboru do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauki farmaceutyczne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
NCN: OPUS LAP 20 - Ogłoszenie Konkursowe
Termin składania dokumentów do Szkoły doktorskiej w ramach projektu OPUS21  31.08.2022
Dokumenty proszę składać w Biurze Szkoły Doktorskiej, ul. Mikulicza-Radeckiego 5
Szczegółowe informację dot. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: https://www.umw.edu.pl/szkola-doktorska-warunki-rekrutacji

2021/2022
NCN: PRELUDIUM BIS-NZ - Ogłoszenie Konkursowe
Sprawdzenie możliwości zarażenia łożysk ludzkich przez Encephalitozoon cuniculi - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej.

2020/2021
NCN: PRELUDIUM BIS – NZ - Ogłoszenie Konkursowe
Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy - Katedra i Zakład Patomorfologii

2019/2020
1. Program „ProHum – Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka