Ubezpieczenie zdrowotne - Szkoła Doktorska

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne (Szkoła Doktorska)

Drodzy Doktoranci,
Informujemy o zmianie trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następuje na podstawie oświadczeń zawartych we wniosku o stypendium. Wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Szkoły Doktorskiej na druku  Oświadczenie o zmianie danych osobowych dostępnym w zakładce formularze.