Zarządzenia Dziekana - WNoZ

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2021

1/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022

2/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych ds. przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia II stopnia na kierunku dietetyka na rok akademicki 2021/2022

3/WNoZ/2021 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

4/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

5/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na Uczestników biorących udział w konkursie Młode Talenty w roku akademickim 2020/2021

6/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

9/WNoZ/2021 w sprawie zmiany regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021

10/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia na rok akademicki 2020/2021

11/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2020 r.

12/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczania recenzentów prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

13/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

14/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

15/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

16/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

17/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

18/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 09 lipca 2021 roku

19/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

20/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminów dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

21/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku pielęgniarstwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

22/WNoZ/2021 w sprawie ustanowienia Regulaminu wstępnego egzaminu teoretycznego na kierunek dietetyka II stopnia
Regulamin wstępnego egzaminu teoretycznego na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Dietetyka na WNoZ na r. a. 2021/2022

23/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

24/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

25/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku położnictwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

26/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021,  I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

27/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

28/WNoZ/2021 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu (Rady Programowej) ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołów Programowych (Rad Programowych) dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

29/WNoZ/2021 sprawie ustalenia składów i zadań Zespołów Programowych (Rad Programowych) dla poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wzorów dokumentacji
załącznik nr 1  - fizjoterapia
załącznik nr 2 - pielęgniarstwo
załącznik nr 3 - położnictwo
załącznik nr 4 - ratownictwo medyczne
załącznik nr 5 - zdrowie publiczne
załącznik nr 6 - zadania zespołu programowego
załącznik nr 7a - szablon matrycy pokrycia efektów uczenia się - studia I stopnia (lic)
załącznik nr 7b - szablon matrycy pokrycia efektów uczenia się - studia II stopnia (mgr) jm
załącznik nr 8 - wytyczne wypełniania sylabusa
załącznik nr 9 - ankieta oceny jakości kształcenia na studiach I stopnia
załącznik nr 10 - ankieta oceny jakości kształcenia na studiach II stopnia i jm
załącznik nr 11 - analiza ankiet oceny procesu kształcenia dla kierunku, stopnia - cykl kształcenia

30/WNoZ/2021 w sprawie ustalenia formy prowadzenia zajęć dla kierunku Zdrowie Publiczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2022

31/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2022/2023

32/WNoZ/2022 w sprawie procedury wskazywania osób zastępujących Kierowników Katedr, Zakładów i Samodzielnych Pracowni

33/WNoZ/2022 w sprawie ustalenia formy prowadzenia zajęć dla kierunku Zdrowie Publiczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

34/WNoZ/2022 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022

35/WNoZ/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2021/2022.

36/WNoZ/2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 31/WNoZ/2022 z dnia 03.02.2022 r.

37/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

38/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku położnictwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

39/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku zdrowie publiczne studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

40/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023

41/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023

42/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2021 r.

43/WNoZ/2022 w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022

44/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

45/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku położnictwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

46/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku zdrowie publiczne studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

47/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023

48/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023

49/WNoZ/2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych poprawkowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2021/2022

50/WNoZ/2022 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu obron prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 09 września 2022 r.

51/WNoZ/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

52/WNoZ/2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2021/2022, dla studentów, którzy uzyskali absolutorium we wrześniu 2022 r.

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2023

1/WNoZ/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa 

2/WNoZ/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023