Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii

ul. Chałubińskiego 3A
50-368 Wrocław

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
tel: 71 784 15 50       

Sekretariat
tel. 71 784 15 51
fax: 71 784 13 99
e-mail: biofizyka@umw.edu.pl

mapa

Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii powstała w marcu 2020 r. z połączenia dwóch naukowych jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego: Katedry i Zakładu Biofizyki oraz Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas.

Działalność naukowa Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii skupia się wokół zagadnień związanych z:

 1. farmakologią GABAergicznej transmisji hamującej w ośrodkowym układzie nerwowym,
 2. wpływem zmian strukturalnych na poziomie pojedynczych aminokwasów na funkcję receptora GABAA,
 3. molekularnymi i komórkowymi mechanizmami zjawisk plastyczności synaptycznej w mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem plastyczności transmisji hamującej
 4. oceną mechanizmów działania oraz aktywności przeciwnowotworowej nowych związków syntetycznych oraz związków pochodzenia naturalnego,
 5. problematyką oporności wielolekowej nowotworów na leki cytotoksyczne,
 6. wpływem substancji pochodzenia naturalnego oraz wybranych leków na modelowe błony lipidowe o różnym składzie,
 7. QSAR badaniem wpływu efektu podstawnikowego na strukturę i właściwości cząsteczek chemicznych,
 8. oceną interakcji w obrębie osi mózgowo-jelitowej i wpływem dysbiozy jelitowej na aktywność leków,
 9. badaniami nad farmakologiczną modulacją aktywności napięciowo-zależnych kanałów potasowych w komórkach normalnych i nowotworowych,
 10. problematyką oporności wielolekowej nowotworów na leki cytotoksyczne oraz oporności patogennych grzybów na leki przeciwgrzybicze.

Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii dysponuje bogatym zapleczem, zarówno naukowym, jak i dydaktycznym. Zajęcia laboratoryjne dla studentów odbywają się w budynku Katedry przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9.

 

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. Jerzy MOZRZYMAS profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 50
Polska Platforma Medyczna


SEKRETARIAT

mgr Eliza DĄBROWSKA
e-mail: eliza.dabrowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 51


DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab. Andrzej TEISSEYRE adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: andrzej.teisseyre@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 14
Polska Platforma Medyczna

dr hab. Kamila ŚRODA-POMIANEK prof. UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: kamila.sroda-pomianek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 12
Polska Platforma Medyczna

dr hab. Olga WESOŁOWSKA prof. UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: olga.wesolowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 15
Polska Platforma Medyczna


ADIUNKCI

dr inż. Anna PALKO-ŁABUZ prof. UMW (2nd year tutor ED, adiunkt dydaktyczny)  (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.palko-labuz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 12
Polska Platforma Medyczna

dr Grzegorz WIERA adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: grzegorz.wiera@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 80
Polska Platforma Medyczna

dr inż. Michał MICHAŁOWSKI adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: michal.michalowski@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 80
Polska Platforma Medyczna

dr Katarzyna LEBIDA adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: katarzyna.lebida@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 78
Polska Platforma Medyczna


ASYSTENT

dr Dominika CIURKO asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: dominika.ciurko@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 09
Polska Platforma Medyczna

dr Zuzanna SYCZ asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: zuzanna.sycz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 09
Polska Platforma Medyczna


PRACOWNICY NA STANOWISKU POST-DOC

dr Jadwiga JABŁOŃSKA
e-mail: jadwiga.jablonska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 09


PRACOWNICY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNI

dr Patrycja BRZDĄK
e-mail: patrycja.brzdak@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 51

mgr inż. Przemysław GOGOLEWSKI
e-mail: przemyslaw.gogolewski@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 20

mgr inż. Katarzyna KRAUSE
e-mail: katarzyna.krause@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 11

mgr Zuzanna KAŹMIERCZYK
e-mail: zuzanna.kazmierczyk@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 79

mgr Aleksandra LESZCZYŃSKA
e-mail: aleksandra.leszczynska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 79

mgr Daniela MOSIĄDZ
e-mail: daniela.mosiadz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 08, 71 784 15 80

mgr Anna URYGA
e-mail: anna.uryga@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 13


 

DOKTORANCI

mgr Karol KŁOPOTOWSKI
e-mail: karol.klopotowski@365.student.umw.edu.pl
tel: 71 784 15 79

mgr Tansu GOVER

mgr Patrycja DROŹDZIEL
e-mail: patrycja.drozdziel@student.umw.edu.pl
tel: 71 784 15 79

Profil badań naukowych Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii skupia się wokół zagadnień związanych z:

 • farmakologią GABAergicznej transmisji hamującej w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • wpływem zmian strukturalnych na poziomie pojedynczych aminokwasów na funkcję receptora GABAA,
 • molekularnymi i komórkowymi mechanizmami zjawisk plastyczności synaptycznej w mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem plastyczności transmisji hamującej,
 • oceną mechanizmów działania oraz aktywności przeciwnowotworowej nowych związków syntetycznych oraz związków pochodzenia naturalnego,
 • problematyką oporności wielolekowej nowotworów na leki cytotoksyczne,
 • wpływem substancji pochodzenia naturalnego oraz wybranych leków na modelowe błony lipidowe o różnym składzie,
 • QSAR badaniem wpływu efektu podstawnikowego na strukturę i właściwości cząsteczek chemicznych,
 • Oceną interakcji w obrębie osi mózgowo-jelitowej i wpływem dysbiozy jelitowej na aktywność leków,
 • badaniami nad farmakologiczną modulacją aktywności napięciowo-zależnych kanałów potasowych w komórkach normalnych i nowotworowych,
 • problematyką oporności wielolekowej nowotworów na leki cytotoksyczne oraz oporności patogennych grzybów na leki przeciwgrzybicze.

 

Pracownia pomiarów elektrofizjologicznych w skrawkach mózgowych

Stanowisko wyposażone w wibratom Leica 1200S do preparatyki skrawków mózgowych. Za pomocą tego urządzenia w schłodzonym sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym preparowane są skrawki mózgu mysiego wykorzystywane następnie do badań elektrofizjologicznych.

Stanowisko do badań elektrofizjologicznych typu patch clamp w skrawkach mózgowych, wyposażone w: mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse FN1 z kontrastem różnicowo-fazowym, dwa zmotoryzowane mikromanipulatory PatchStar, kartę akwizycyjną Digidata1550 oraz wzmacniacz Multiclamp 700B. Zestaw ten pozwala na pomiary aktywności pojedynczych synaps w określonych projekcjach neuronalnych w tkance mózgowej. Dodatkowo stanowisko wyposażone jest również w Picospritzer za pomocą którego można aplikować wprost do żywej tkanki niewielkie ilości badanej substancji, by następnie móc zbadać jej działanie za pomocą technik elektrofizjologicznych.

Stanowisko do badań elektrofizjologicznych typu patch clamp w skrawkach mózgowych z wykorzystaniem metod optogenetycznych, wyposażone w: mikroskop fluorescencyjny Zeiss AxioExaminer Z1 z kontrastem różnicowo-fazowym, dwa zmotoryzowane mikromanipulatory PatchStar, kartę akwizycyjną Digidata 1550 oraz wzmacniacz Multiclamp 700B. Dodatkowo mikroskop jest doposażony w źródło światła fluorescencyjnego Sutter DG-4, które można kontrolować z submilisekundową precyzją, co pozwala na pobudzanie wybranych, zdefiniowanych neuronów za pomocą krótkich impulsów świetlnych. Ponadto, stanowisko wyposażone jest w laser 445nm sprzężony z galwanometrycznym systemem UGA-42 Firefly służącym fotomanipulacji. Urządzenie to za pomocą laserowego uwalniania neurotransmitera pozwala na manipulowanie wybranymi i zidentyfikowanymi synapsami określonego neuronu. Stanowisko stwarza unikalne możliwości badania aktywności i plastyczności synaps.

Stanowisko służące do pomiarów potencjałów polowych w skrawkach mózgowych, wyposażone w: mikroskop Leica z kontrastem różnicowo-fazowym, dwa manipulatory manualne MX110 Siskiyou oraz kartę akwizycyjną Digidata 1440. Laboratorium dysponuje dwoma takimi stanowiskami.

Powiązane publikacje:

 • Wiera G, Lebida K,Lech AM, Brzdak P, Van Hove I, De Groef L,  Moons L, Petrini EM, Barberis A, Mozrzymas JW: Long-term plasticity of inhibitory synapses in the hippocampus and spatial learning depends on matrix metalloproteinase 3.; Cellular and Molecular Life Sciences 2021.
 • Brzdak P, Wójcicka O, Zareba-Koziol M, Minge D, Henneberger C, Wlodarczyk J, Mozrzymas JW, Wójtowicz T.: Synaptic Potentiation at Basal and Apical Dendrites of Hippocampal Pyramidal Neurons Involves Activation of a Distinct Set of Extracellular and Intracellular Molecular Cues.; Cereb. Cortex. 2019
 • Lebida K, Mozrzymas JW: Spike timing-dependent plasticity in the mouse barrel cortex is strongly modulated by sensory learning and depends on activity of matrix metalloproteinase 9.; Mol. Neurobiol. 2017
 • Wiera G, Nowak D, van Hove I, Dziegiel P, Moons L, Mozrzymas JW. : Mechanisms of NMDA Receptor- and Voltage-Gated L-Type Calcium Channel-Dependent Hippocampal LTP Critically Rely on Proteolysis That Is Mediated by Distinct Metalloproteinases.; J Neurosci. 2017


Stanowisko single-channel

Stanowisko do badań elektrofizjologicznych „Theta 3”. Stanowisko służy do pomiarów prądów przewodzonych przez pojedyncze kanały jonowe (single-channel recordings) techniką patch-clamp w konfiguracji przyłączenia do powierzchni komórki (cell-attached). Rejestracje z pojedynczych kanałów są przebiegami prądowymi o bardzo małej amplitudzie (ok. 2pA) dlatego stanowisko dostosowane jest do jak największego izolowania zewnętrznych szumów sieciowych. W tym celu zostało wyposażone w szczelną, zamykaną podczas rejestracji klatkę Faradaya umiejscowioną na stole antywibracyjnym. We wnętrzu klatki znajduje się odwrócony mikroskop Leica (Dmi8) wyposażony w kamerę i iluminator fluorescencji (470nm, CoolLED) oraz głowica z elektrodą pomiarową sterowana z zewnątrz klatki mikromanipulatorem (Scientifica PatchStar). Rejestracje patch-clamp odbywają się z użyciem wzmacniacza Axopatch 200B oraz karty akwizycyjnej Digidata 1550B (Molecular Devices) wraz z odpowiednim oprogramowaniem pClamp (Molecular Devices) sterowanym z komputera stacjonarnego, znajdującego się na stanowisku. Niezbędnymi narzędziami do rejestracji single-channel z redukcją szumów są odpowiednio przygotowane pipety nakładane na elektrodę i wypełnione roztworem, który zawiera wybrane stężenie agonisty. Do przygotowania pipet na stanowisku znajduje się wyciągarka do szklanych pipet (Sutter P-1000). Przy użyciu binokularu, okolice czubka pipety pokrywane są termoutwardzalnym elastomerem Sylgard (Dow Corning). Na stanowisku znajduje się także urządzenie do mikropolerowania, dzięki któremu możliwe jest utwardzenie Sylgardu (wyrzut ciepłego powierza) oraz polerowanie czubka pipety (zbliżenie do rozgrzanego filamentu) dla optymalnego kontaktu błona komórkowa – pipeta.

Powiązane publikacje:

 • Terejko K, Kaczor PT, Michałowski MA, The C loop at the orthosteric binding site is critically involved in GABAA receptor gating. Neuropharmacology 2020
 • Brodzki M, Michałowski MA, Gos M, Mozrzymas JW, Mutations of α1F45 residue of GABAA receptor loop G reveal its involvement in agonist binding and channel opening/closing transitions. Biochem Pharmacol 2020
 • Jatczak-Śliwa M, Terejko K, Brodzki M, Distinct modulation of spontaneous and GABA-evoked gating by flurazepam shapes cross-talk between agonist-free and liganded gaba receptor activity. Front Cell Neurosci 2018
 • Kisiel M, Jatczak M, Brodzki M, Mozrzymas JW, Spontaneous activity, singly bound states and the impact of alpha1Phe64 mutation on GABAAR gating in the novel kinetic model based on the single-channel recordings. Neuropharmacology 2018


Stanowisko patch-clamp do farmakologii i kinetyki

Stanowisko do badań elektrofizjologicznych „Theta 1”. Stanowisko to służy do pomiarów prądów makroskopowych techniką patch-clamp w konfiguracji całej komórki (lifted cell) oraz łatki błonowej (excised patch). Zastosowane na stanowisku dwa systemy perfuzji: ultraszybki oparty na wzmacniaczu piezoelektrycznym (PI, model HVPZT) wraz z pompa infuzyjną (WPI SP220i) oraz szybki system BioLogic (RSC 200) wraz z systemem elektrozaworów (EVH – 9) pozwalają na prowadzenie badań z zastosowaniem szeregu stężeń różnych agonistów oraz czynników farmakologicznych czy związków pochodzenia naturalnego. Ponadto stanowisko jest wyposażone w stół antywibracyjny, klatkę Faradaya, komputer stacjonarny, mikroskop Nikon (TS100) wraz z fluorescencją, mikromanipulator Siskiyou (MC1000e-1), kartę akwizycyjną Digidata 1440A (Molecular Devices) oraz wzmacniacz Axopatch 200B (Molecular Devices).

Stanowisko do badań elektrofizjologicznych „Theta 2”. Stanowisko to służy do pomiarów prądów makroskopowych techniką patch-clamp w konfiguracji całej komórki (lifted cell) oraz łatki błonowej (excised patch). Zastosowany na stanowisku ultraszybki system perfuzji oparty na wzmacniaczu piezoelektrycznym (PI, model HVPZT) wraz z pompa infuzyjną (Chemyx, Fusion 200) pozwala na prowadzenie badań z zastosowaniem szeregu stężeń różnych agonistów oraz czynników farmakologicznych czy związków pochodzenia naturalnego. Ponadto stanowisko jest wyposażone w stół antywibracyjny, klatkę Faradaya, komputer stacjonarny, mikroskop Leica (DMi8) wraz z fluorescencją i kamerą, mikromanipulator Siskiyou (MC1000e-1), kartę akwizycyjną Digidata 1550A (Molecular Devices) oraz wzmacniacz Axopatch 200B (Molecular Devices).

Powiązane publikacje:

 • Czyżewska MM, Chrobok Ł, Kania A, Jatczak M, Pollastro F, Appendido G, Mozrzymas JW, Dietary acetylenic oxylipin falcarinol differentially modulates GABAA receptors., J.Nat.Prod. 2014
 • Kisiel M, Jatczak M, Brodzki M, Mozrzymas JW, Spontaneous activity, singly bound states and the impact of alpha1Phe64 mutation on GABAAR gating in the novel kinetic model based on the single-channel recordings., Neuropharmacology 2018
 • Wyrembek P, Lebida K, Mercik K, Szczuraszek K, Szczot M, Pollastro F, Appendino G, Mozrzymas JW, Block and allosteric modulation of GABAergic currents by oenanthotoxin in rat cultured hippocampal neurons., Brit.J.Pharmacol. 2010
 • Szczot M, Kisiel M, Czyżewska MM, Mozrzymas JW, α1F64 residue at GABAA receptor binding site is involved in gating by influencing the receptor flipping transitions., J.Neurosci. 2014

Stanowisko do badań techniką patch-clamp w budynku przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9

Na stanowisku do badań techniką patch-clamp w Pracowni przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9 prowadzone są badania nad modulacją napięciowo-zależnych kanałów potasowych typu Kv1.3 występujących w komórkach normalnych i nowotworowych. Komórkami normalnymi używanymi do badań są limfocyty T izolowane z krwi obwodowej zdrowych dawców. Komórkami nowotworowymi są limfoblastyczne komórki ostrej białaczki limfatycznej – Jurkat T. Celem badań jest określenie wpływu wybranych biologicznie aktywnych związków wielopierścieniowych pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwnowotworowym na aktywność kanałów Kv1.3 w komórkach nowotworowych i, porównawczo, w komórkach normalnych. Badane związki należą do grup: flawonoidów, chalkonów, ich naturalnych (prenylowych) i syntetycznych (metoksylowych) pochodnych i statyn.

Powiązane publikacje:

 • Gąsiorowska J., Teisseyre A., Uryga A., Michalak K. Inhibition of Kv1.3 channels in human Jurkat T cells by xanthohumol and isoxanthohumol, Journal of Membrane Biology, 2015, 248: 705-711,
 • Teisseyre A., Gąsiorowska J., Michalak K. Voltage-gated potassium channels Kv1.3 – potentially new molecular target in cancer diagnostics and therapy, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2015, 24(3): 517-524,
 • Teisseyre A., Palko-Labuz A., Uryga A., Michalak K. The influence of 6-prenylnaringenin and selected non-prenylated flavonoids on the activity of Kv1.3 channels in human Jurkat T cells, Journal of Membrane Biology, 2018, 251: 695-704,
 • Teisseyre A., Palko-Labuz A., Środa-Pomianek K., Michalak K. Voltage-gated potassium channel Kv1.3 as a target in therapy of cancer, Frontiers in Oncology, 2019, 9: art. 93,
 • Teisseyre A., Uryga A., Michalak K. Statins as inhibitors of voltage-gated potassium channels Kv1.3 in cancer cells, Journal of Molecular Structure, 2021, 1230, art. 129905,


Pracownia mikokalorymetrii

Pracownia mikrokalorymetrii Katedry Biofizyki i Neurobiologii wyposażona jest w dwa skaningowe kalorymetry różnicowe (Unipan i Rigaku). Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) pozwala śledzić zmiany ciepła towarzyszące procesom fizycznym zachodzącym w układach makromolekuł, takim jak np. denaturacja, czy przejścia fazowe. Prowadzimy głownie badania przemian fazowych modelowych błon lipidowych o różnym składzie chemicznym. Eksperymenty nad wpływem niskocząsteczkowych związków chemicznych (np. leki, związki pochodzenia naturalnego oraz ich pochodne) na termotropowe właściwości struktur tworzonych przez uwodnione fosfolipidy (wielowarstwy lub dwuwarstwy) pozwalają wnioskować o działaniu badanych substancji na strukturę lipidową błony komórkowej.

Powiązane publikacje:

 • Wesołowska O, Gąsiorowska J, Petrus J, Czarnik-Matusewicz B, Michalak K, Interaction of prenylated chalcones and flavanones from common hop with phosphatidylcholine model membranes. Biochim. Biophys. 2014.
 • Maniewska J, Szczęśniak-Sięga B, Poła A, Środa-Pomianek K, Malinka W, Michalak K, The interaction of new piroxicam analogues with lipid bilayers - a calorimetric and fluorescence spectroscopic study. Acta Pol. Pharm. 2014
 • Kużdżał M, Wesołowska O, Strancar J, Michalak K, Fluorescence and ESR spectroscopy studies on the interaction of isoflavone genistein with biological and model membranes. Chem. Phys. Lipids 2011
 • Wesołowska O, Kużdżał M, Strancar J, Michalak K, Interaction of the chemopreventive agent resveratrol and its metabolite, piceatannol, with model membranes. Biochim. Biophys. 2009
 • Hendrich AB, Wesołowska O, K. Michalak K, Phase separation is induced by phenothiazine derivatives in phospholipid/sphingomyelin/cholesterol mixtures containing low levels of cholesterol and sphingomyelin. Biophys. Chem. 2007
 • Łania-Pietrzak B, Hendrich AB, Żugaj J, Michalak M, Metabolic O-demethylation does not alter the influence of isoflavones on the biophysical properties of membranes and MRP1-like protein transport activity. Arch. Biochem. Biophys. 2005
 • Wesołowska O, Hendrich AB, Motohashi N, Kawase M, Dobryszycki P, Ożyhar A, Michalak K, Presence of anionic phospholipids rules the membrane localization of phenothiazine type multidrug resistance modulator. Biophys. Chem. 2004
 • Hendrich AB, Wesołowska O, Motohashi N, Molnar J, Michalak K, New phenothiazine-type multidrug resistance modifiers: anti-MDR activity versus membrane perturbing potency, Biochem. Biophys. Res. Commun. 2003
 • Hendrich AB, Wesołowska O, Michalak K, Trifluoperazine induces domain formation in zwitterionic phosphatidylcholine but not in charged phosphatidylglycerol bilayers, Biochim. Biophys. 2001


Pracownia Biologii Molekularnej

W Pracowni Hodowli Komórkowej i Biologii Molekularnej znajdują się:

Stanowiska do manipulacji liniami komórek nowotworowych, grzybiczych i bakteryjnych, umożliwiające ich namnażanie (inkubatory, wytrząsarko-inkubatory), a także pracę w sterylnych warunkach (komory laminarne). Pracownia wyposażona jest w zautomatyzowany licznik komórek, który umożliwia szybką ocenę liczebności populacji żywych i martwych komórek różnego typu o szerokim zakresie rozmiarów.

Stanowiska wyposażone w termocyklery, wykorzystywane w celu amplifikacji DNA w reakcji PCR, odwrotnej transkrypcji i mutagenezy, aparaty do elektroforezy kwasów nukleinowych oraz elektroforezy i transferu białek, wykorzystywane do rozdziału poszczególnych frakcji. Pracownia wyposażona jest również w system do chemiluminescencji i fluorescencji UV firmy UVITEC Cambridge, służący do wizualizacji białek i kwasów nukleinowych na blotach i żelach.

"'

Stanowiska wyposażone w czytniki mikropłytek (Tecan Infinitie i BMG Labtech CLARIOstar) umożliwiające pomiar absorpcji i fluorescencji, wykorzystywane m.in. w testach cytotoksyczności oraz pomiaru aktywności białek. Dodatkowo, urządzenie BMG Labtech CLARIOstar wyposażone jest elektroniczny System Kontroli Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU), który umożliwia niezależną kontrolę stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2). Wraz z kontrolą temperatury i wytrząsaniem pozwala to na prowadzenie testów komórkowych w warunkach zbliżonych do fizjologicznych. Urządzenie daje możliwość długich pomiarów kinetycznych.

 

Prace naukowe w których wykorzystano mutanty GABAAR:

 • Brodzki M, Michałowski MA, Gos M,Mozrzymas JW.: Mutations of α(1)F45 residue of GABA(A) receptor loop G reveal its involvement in agonist binding and channel opening/closing transitions. Biochem Pharmacol. 2020
 • Jatczak-Śliwa M, Kisiel M, Czyzewska MM, Brodzki M,Mozrzymas JW.: GABA(A) Receptor β(2)E155 Residue Located at the Agonist-Binding Site Is Involved in the Receptor Gating. Front Cell Neurosci. 2020  
 • Terejko K, Kaczor PT, Michałowski MA, Dąbrowska A,Mozrzymas JW.: The C loop at the orthosteric binding site is critically involved in GABA(A) receptor gating. Neuropharmacology. 2020
 • Kisiel M, Jatczak-Śliwa M,Mozrzymas JW.: Protons modulate gating of recombinant α(1)β(2)γ(2) GABA(A) receptor by affecting desensitization and opening transitions. Neuropharmacology. 2019
 • Jatczak-Śliwa M, Terejko K, Brodzki M, Michałowski MA, Czyzewska MM, Nowicka JM, Andrzejczak A, Srinivasan R,Mozrzymas JW.: Distinct Modulation of Spontaneous and GABA-Evoked Gating by Flurazepam Shapes Cross-Talk Between Agonist-Free and Liganded GABA(A) Receptor Activity. Front Cell Neurosci. 2018
 • Kisiel M, Jatczak M, Brodzki M,Mozrzymas JW.: Spontaneous activity, singly bound states and the impact of alpha(1)Phe64 mutation on GABA(A)R gating in the novel kinetic model based on the single-channel recordings. Neuropharmacology. 2018
 • Szczot M, Kisiel M, Czyzewska MM,Mozrzymas JW.: α1F64 Residue at GABA(A) receptor binding site is involved in gating by influencing the receptor flipping transitions. J Neurosci. 2014

Powiązane publikacje:

 • Palko-Łabuz A, Środa-Pomianek K, Uryga A, Kostrzewa-Susłow E, Michalak K.: Anticancer activity of baicalein and luteolin studied in colorectal adenocarcinoma LoVo cells and in drug-resistant LoVo/Dx cells. Biomed.Pharmacother. 2017
 • Środa-Pomianek K, Michalak K, Świątek P, Poła A, Palko-Łabuz A, Wesołowska O.: Increased lipid peroxidation, apoptosis and selective cytotoxicity in colon cancer cell line LoVo and its doxorubicin-resistant subline LoVo/Dx in the presence of newly synthesized phenothiazine derivatives. Biomed.Pharmacother. 2018
 • Palko-Łabuz A, Środa-Pomianek K, Wesołowska O, Kostrzewa-Susłow E, Uryga A, Michalak K.: MDR reversal and pro-apoptotic effects of statins and statins combined with flavonoids in colon cancer cells. Biomed.Pharmacother. 2019
 • Środa-Pomianek K, Michalak K, Palko-Łabuz A, Uryga A, Szczęśniak-Sięga B, Wesołowska O.: Simvastatin strongly augments proapoptotic, anti-inflammatory and cytotoxic activity of oxicam derivatives in doxorubicin-resistant colon cancer cells. Anticancer Res. 2019


Pracownia bioinformatyczna

W pracowni bioinformatyczne prowadzone są badania nad relacją struktura-funkcja biała. Wykorzystywane jest oprogramowanie do analizy sekwencji białek: T-Coffe, ClustalW, MUSCLE oraz Jalview. Do wizualizacji struktur białkowych stosowane są VMD oraz PyMol. Prowadzone są symulacje dynamiki molekularnej w pakietach NAMD oraz GROMACS. Do symulacji dokowania ligandów używane są programy AutoDock Vind oraz HADDOCK. Do estymacji wartości pKa reszt aminokwasowych stosowany jest program PROPKA.

Powiązane publikacje:

 • Brodzki M, Michałowski MA, Gos M, Mozrzymas JW, Mutations of Α1F45 Residue of GABAA Receptor Loop G Reveal Its Involvement in Agonist Binding and Channel Opening/Closing Transitions. Biochem. Pharmacol. 2020
 • Terejko K, Kaczor PT, Michałowski MA, Dąbrowska A, Mozrzymas JW, The C Loop at the Orthosteric Binding Site Is Critically Involved in GABAA Receptor Gating. Neuropharmacology 2020
 • Jatczak-Śliwa M, Terejko K, Brodzki M, Michałowski MA, Czyzewska MM, Nowicka JM, Andrzejczak A, Srinivasan R, Mozrzymas JW, Distinct Modulation of Spontaneous and GABA-Evoked Gating by Flurazepam Shapes Cross-Talk Between Agonist-Free and Liganded GABAA Receptor Activity. Front. Cell. Neurosci. 2018
 • Michałowski MA, Kraszewski S, Mozrzymas JW, Binding Site Opening by Loop C Shift and Chloride Ion-Pore Interaction in the GABA A Receptor Model. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017

 

2023

 1. Błaszczyk Maria, Kozioł Agata, Palko-Łabuz Anna, Środa-Pomianek Kamila, Wesołowska Olga: Modulators of cellular cholesterol homeostasis as antiproliferative and model membranes perturbing agents, Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes, 2023, vol. 1865, nr 6, art.184163 [15 s.], DOI:10.1016/j.bbamem.2023.184163, 140 punktów, IF(3,4)
 2. Brzdąk Patrycja, Lebida Katarzyna, Wyroślak Marcin, Mozrzymas Jerzy W.: GABAergic synapses onto SST and PV interneurons in the CA1 hippocampal region show cell-specific and integrin-dependent plasticity, Scientific Reports, 2023, vol. 13, art.5079 [14 s.], DOI:10.1038/s41598-023-31882-4, 140 punktów, IF(4,6)
 3. Chmielarz Mateusz, Sobieszczańska Beata, Teisseyre Andrzej, Wawrzyńska Magdalena, Bożemska Edyta, Środa-Pomianek Kamila: Palmitic acid modulates microglial cell response to metabolic endotoxemia in an in vitro study, Nutrients, 2023, vol. 15, nr 15, art.3463 [14 s.], DOI:10.3390/nu15153463, 140 punktów, IF(5,9)
 4. Choroszy Marcin, Środa-Pomianek Kamila, Wawrzyńska Magdalena, Chmielarz Mateusz, Bożemska Edyta, Sobieszczańska Beata: The role of palmitic acid in the co-toxicity of bacterial metabolites to endothelial cells, Vascular Health and Risk Management, 2023, vol. 19, s. 399-409, DOI:10.2147/vhrm.s408897, 100 punktów, IF(2,9)
 5. Kłopotowski Karol, Michałowski Michał A., Gos Michalina, Mosiądz Daniela, Czyżewska Marta M., Mozrzymas Jerzy W.: Mutation of valine 53 at the interface between extracellular and transmembrane domains of the β2 principal subunit affects the GABAA receptor gating, European Journal of Pharmacology, 2023, vol. 947, art.175664, DOI:10.1016/j.ejphar.2023.175664, 100 punktów, IF(5)
 6. Kozioł Agata, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna, Grela Ewa: Screening and characterization of biological properties of betulin derivatives, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec. , s. 79, [5th International Wroclaw Scientific Meeting. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]
 7. Maniewska Jadwiga, Gąsiorowska Justyna, Czyżnikowska Żaneta, Michalak Krystyna, Szczęśniak-Sięga Berenika M.: New meloxicam derivatives - synthesis and interaction with phospholipid bilayers measured by differential scanning calorimetry and fluorescence spectroscopy, Membranes, 2023, vol. 13, nr 4, art.416 [15 s.], DOI:10.3390/membranes13040416, 100 punktów, IF(4,2)
 8. Palko-Łabuz Anna, Gliszczyńska Anna, Wesołowska Olga, Błaszczyk Maria, Skonieczna Magdalena, Środa-Pomianek Kamila: Lipid-indomethacin conjugates from anti-inflammatory to anticancer agent, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2023, vol. 32, nr 3 spec., s. 93, [5th International Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, Poland, October 19-21, 2023. Abstract book]
 9. Teisseyre Andrzej: Czy związki bioorganiczne mogą selektywnie uśmiercać komórki nowotworowe?, Zielona Planeta, 2023, nr 2(167), s. 14-16
 10. Teisseyre Andrzej: Wpływ statyn, flawonoidów i chalkonów na komórki nowotworowe. Najnowsze badania, Zielona Planeta, 2023, nr 1(166), s. 9-11
 11. Wyroślak Marcin, Dobrzański Grzegorz, Mozrzymas Jerzy W.: Bidirectional plasticity of GABAergic tonic inhibition in hippocampal somatostatin- and parvalbumin-containing interneurons, Frontiers in Cellular Neuroscience, 2023, vol. 17, art.1193383 [12 s.], DOI:10.3389/fncel.2023.1193383, 100 punktów, IF(5,3)

 

Rozdziały z monografii:

 1. Palko-Łabuz Anna, Wesołowska Olga, Błaszczyk Maria, Uryga Anna, Sobieszczańska Beata, Skonieczna Magdalena, Kostrzewa-Susłow Edyta, Janeczko Tomasz, Środa-Pomianek Kamila: Potencjał przeciwnowotworowy metoksychalkonów jako konsekwencja zmian struktury dwuwarstwy lipidowej - badania in vitro, W: XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, Wrocław 2023, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 98-100, ISBN 978-83-954493-4-5
 2. Teisseyre Andrzej, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna, Chmielarz Mateusz: Influence of statins co-applied with flavonoids on potassium channels Kv1.3 and viability of the channel-expressing cancer cells role of non-covalent interactions, W: European Meeting on Physical Organic Chemistry "Towards understanding the nature of noncovalent interactions". Wrocław-Karpacz, 05.-09.06.2023. Book of abstracts, (red.) Andrzej Burakowski, Kazimierz Orzechowski, Wrocław 2023, [40]
 3. Teisseyre Andrzej, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna, Chmielarz Mateusz: Statins against cancers: role of inhibition of voltage-gated potassium channels Kv1.3, W: Statins - from lipid-lowering benefits to pleiotropic effects, (red.) Donghui Liu, London 2023, IntechOpen, s. 81-97, ISBN 978-1-83769-763-2, [Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW], DOI:10.5772/intechopen.1001139, 5 punktów
 4. Teisseyre Andrzej, Uryga Anna, Palko-Łabuz Anna, Środa-Pomianek Kamila: Wpływ izobawachalkonu i wybranych nieprenylowych chalkonów na aktywność kanałów Kv1.3 w komórkach nowotworowych, W: XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, Wrocław 2023, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 113-114, ISBN 978-83-954493-4-5

2022

 1. Brodzki Marek, Mozrzymas Jerzy W.: GABAA receptor proline 273 at the interdomain interface of the β2 subunit regulates entry into desensitization and opening/closing transitions, Life Sciences, 2022, vol. 308, art.120943 [10 s.], DOI:10.1016/j.lfs.2022.120943, 70 punktów, IF(6,1)
 2. Kaczor Przemysław T., Michałowski Michał A., Mozrzymas Jerzy W.: α1proline 277 residues regulate GABAAR gating through M2-M3 loop interaction in the interface region, ACS Chemical Neuroscience, 2022, vol. 13, nr 21, s. 3044-3056, DOI:10.1021/acschemneuro.2c00401, 100 punktów, IF(5)
 3. Kozioł Agata, Środa-Pomianek Kamila, Górniak Agata, Wikiera Agnieszka, Cyprych Konrad, Malik Magdalena: Structural determination of pectins by spectroscopy methods, Coatings, 2022, vol. 12, nr 4, art.546 [13 s.], DOI:10.3390/coatings12040546, 100 punktów, IF(3,4)
 4. Maksymowicz Jerzy, Palko-Łabuz Anna, Sobieszczańska Beata, Wikiera A., Skonieczna M., Ferens-Sieczkowska Mirosława, Wesołowska Olga, Środa-Pomianek Kamila: Application of unique enzymatically-isolatedapple pectin to enhance anticancer activity ofirinotecan towards colon cancer cells, FEBS Open Bio, 2022, vol. 12, nr suppl.1, 84 poz.P-01.1-043, [The Biochemistry Global Summit, 25th IUBMB Congress, 46th FEBS Congress, 15th PABMB Congress. Lisbon, Portugal, July 9-14, 2022], DOI:10.1002/2211-5463.13440
 5. Maksymowicz Jerzy, Palko-Łabuz Anna, Sobieszczańska Beata, Chmielarz Mateusz, Ferens-Sieczkowska Mirosława, Skonieczna Magdalena, Wikiera Agnieszka, Wesołowska Olga, Środa-Pomianek Kamila: The use of endo-cellulase and endo-xylanase for the extraction of apple pectins as factors modifying their anticancer properties and affecting their synergy with the active form of irinotecan, Pharmaceuticals, 2022, vol. 15, nr 6, art.732 [23 s.], DOI:10.3390/ph15060732, 100 punktów, IF(4,6)
 6. Maniewska Jadwiga, Czyżnikowska Żaneta, Szczęśniak-Sięga Berenika M., Michalak Krystyna: Interaction of oxicam derivatives with the artificial models of biological membranes - calorimetric and fluorescence spectroscopic study, Membranes, 2022, vol. 12, nr 8, art.791 [18 s.], DOI:10.3390/membranes12080791, 100 punktów, IF(4,2)
 7. Michalak Krystyna: The influence of plant-derived polyphenolic compounds and compounds from the group of statins and phenothiazines on drug-sensitive and drug-resistant cancer cells and on properties of model lipid membranes, Current Topics in Biophysics, 2022, vol. 43, nr suppl.A, s. 34, [XVIII Congress of the Polish Biophysical Society (PTBF). Warszawa, September 6-9, 2022. Abstracts]
 8. Michałowski Michał A., Terejko Katarzyna, Gos Michalina, Czyżewska Marta M., Mozrzymas Jerzy W.: Desensitization and channel conductance of the GABA type A receptors depends on electrostatic interactions in the top part of the ion pore, Biophysical Journal, 2022, vol. 121, nr 3 suppl.1, 384A poz.1863-Pos, [66th Annual Meeting of the Biophysical Society. San Francisco, CA, February 19-23, 2022], DOI:10.1016/j.bpj.2021.11.848
 9. Michałowski Michał Adam, Terejko Katarzyna, Kaczor Przemysław Tomasz, Brodzki Marek, Czyżewska Marta Magdalena, Brzóstowicz Aleksandra, Kłopotowski Karol, Mozrzymas Jerzy Władysław: Activation mechanisms of the GABA type A receptor, Current Topics in Biophysics, 2022, vol. 43, nr suppl.A, s. 35, [XVIII Congress of the Polish Biophysical Society (PTBF). Warszawa, September 6-9, 2022. Abstracts]
 10. Mozrzymas Jerzy W., Michałowski Michał A., Terejko Katarzyna, Brodzki Marek, Kaczor Przemysław: Refer analysis of α1β2γ2 GABA type a receptor suggests a slight phase shift between principal and complementary subunits at the extracellular domain upon channel activation, Biophysical Journal, 2022, vol. 121, nr 3 suppl.1, 385A poz.1866-Pos, [66th Annual Meeting of the Biophysical Society. San Francisco, CA, February 19-23, 2022], DOI:10.1016/j.bpj.2021.11.851
 11. Teisseyre Andrzej, Chmielarz Mateusz, Uryga Anna, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna: Co-application of statin and flavonoids as an effective strategy to reduce the activity of voltage-gated potassium channels Kv1.3 and induce apoptosis in human leukemic T cell line Jurkat, Molecules, 2022, vol. 27, nr 10, art.3227 [18 s.], DOI:10.3390/molecules27103227, 140 punktów, IF(4,6)
 12. Teisseyre Andrzej, Chmielarz Mateusz, Uryga Anna, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna: The influence of co-application of statins and flavonoids on the activity of voltage-gated potassium channels Kv1.3 and apoptosis of Kv1.3 channel-expressing cancer cells, Current Topics in Biophysics, 2022, vol. 43, nr suppl.A, s. 47-48, [XVIII Congress of the Polish Biophysical Society (PTBF). Warszawa, September 6-9, 2022. Abstracts]
 13. Wiera Grzegorz, Brzdąk Patrycja, Lech Anna Maria, Lebida Katarzyna, Jabłońska Jadwiga, Gmerek Przemysław, Mozrzymas Jerzy W.: Integrins bidirectionally regulate the efficacy of inhibitory synaptic transmission and control GABAergic plasticity, Journal of Neuroscience, 2022, vol. 42, nr 30, s. 5830-5842, DOI:10.1523/jneurosci.1458-21.2022, 140 punktów, IF(5,3)

 

Rozdziały z monografii:

 1. Błaszczyk Maria, Kozioł Agata, Środa-Pomianek Kamila, Wesołowska Olga: Wpływ betuliny i jej pochodnych na modelowe błony lipidowe, W: XI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 18-19 listopada 2022. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 30-32, ISBN 978-83-954493-3-8
 2. Grzech-Leśniak Kinga, Matys Jacek, Teisseyre Andrzej, Michalak Krystyna, Mozrzymas Jerzy: Laseroterapia w chirurgii stomatologicznej, W: Podstawy chirurgii stomatologicznej, (red.) Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange, Mansur Rahnama, Wyd.3, Wrocław 2022, Edra Urban & Partner, s. 371-382, ISBN 978-83-66960-12-1
 3. Teisseyre Andrzej, Chmielarz Mateusz, Uryga Anna, Środa-Pomianek Kamila, Palko-Łabuz Anna: Wpływ jednoczesnej aplikacji statyn i flawonoidów na aktywność kanałów potasowych Kv1.3 i apoptozę komórek nowotworowych Jurkat T, W: XI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 18-19 listopada 2022. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 181-183, ISBN 978-83-954493-3-8

2021

 1. Katarzyna Terejko, Michał A. Michałowski, Anna Dominik, Anna Andrzejczak, Jerzy W. Mozrzymas.: Interaction between GABAA receptor α1 and β2 subunits at the N-terminal peripheral regions is crucial for receptor binding and gating.
  Biochemical Pharmacology 183:114338. (2021)
  IF: 5.858
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
 2. Andrzej Teisseyre, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: Statins as inhibitors of voltage-gated potassium channels Kv1.3 in cancer cells.
  Journal of Molecular Structure, 2021, 1230, art. 129905.
  IF: 3.196
  Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
 3. Przemysław T. Kaczor, Aleksandra D. Wolska, Jerzy W. Mozrzymas.: α1 Subunit Histidine 55 at the Interface between Extracellular and Transmembrane Domains Affects Preactivation and Desensitization of the GABAA Receptor
  ACS Chem. Neurosci. 2021, 12, 3, 562–572
  IF: 4.418
 4. [AUT.] Anna Palko-Łabuz, Anna Gliszczyńska, Magdalena Skonieczna, Andrzej Poła, [AUT. KORESP.] Olga Wesołowska, [AUT.] Kamila Środa-Pomianek: Conjugation with phospholipids as a modification increasing anticancer activity of phenolic acids in metastatic melanoma - in vitro and in silico studies.
  Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.16 art.8397 [19 s.], ryc. tab. bibliogr. 31 poz. summ. DOI: 10.3390/ijms22168397
  IF: 5.923
  PK: 140.00
 5. [AUT. KORESP.] Grzegorz Wiera, Jerzy w. Mozrzymas: Extracellular metalloproteinases in the plasticity of excitatory and inhibitory synapses.
   Cells 2021 Vol.10 no.8 art.2055 [25 s.], ryc.bibliogr. 192 poz.summ.DOI: 10.3390/cells10082055  
  IF: 6.600
  PK: 140,00
 6. [AUT. KORESP.] Karol Kłopotowski, [AUT.] Marta M. Czyżewska, [AUT. KORESP.] Jerzy W. Mozrzymas: Glycine substitution of α1F64 residue at the loop D of GABAA receptor impairs gating - implications for importance of binding site-channel gate linker rigidity.
  Biochem.Pharmacol. 2021 Vol.192 art.114668 [11 s.], ryc. tab. bibliogr. 53 poz. summ. DOI: 10.1016/j.bcp.2021.114668  
  IF: 5.858
  PK: 100.00
 7. [AUT. KORESP.] Marcin Wyroślak, [AUT.] Katarzyna Lebida, Jerzy Mozrzymas: Induction of inhibitory synaptic plasticity enhances tonic current by increasing the content of α5-subunit containing GABAA receptors in hippocampal pyramidal neurons.
  Neuroscience 2021 Vol.467 s.39-46. DOI: 0.1016/j.neuroscience.2021.05.020
  IF: 3.590
  PK: 140.00
 8. [AUT.] Anna Palko-Łabuz, Maria Błaszczyk, [AUT. KORESP.] Kamila Środa-Pomianek, [AUT.] Olga Wesołowska: Isobavachalcone as an active membrane perturbing agent and inhibitor of ABCB1 multidrug transporter.
  Molecules 2021 Vol.26 no.15 art.4637 [15 s.], ryc. tab. bibliogr. 56 poz. summ. DOI: 10.3390/molecules26154637
  IF: 4.411
  PK: 100.00
 9. [AUT. KORESP.] Grzegorz Wiera, Katarzyna Lebida, [AUT.] Anna Maria Lech, Patrycja Brzdąk, Inge Van Hove, Lies De Groef, Lieve Moons, Enrica Maria Petrini, Andrea Barberis, Jerzy Mozrzymas: Long-term plasticity of inhibitory synapses in the hippocampus and spatial learning depends on matrix metalloproteinase 3.
  Cell.Mol.Life Sci. 2021 Vol.78 no.5 s.2279-2298, ryc. bibliogr. 59 poz. summ. DOI: 10.1007/s00018-020-03640-6
  IF: 9.261
  PK: 140.00
 10. [AUT. KORESP.] Katarzyna Terejko, [AUT.] Michał A. Michałowski, Ilona Iżykowska, Anna Dominik, Aleksandra Brzóstowicz, [AUT. KORESP.] Jerzy W. Mozrzymas: Mutations at the M2 and M3 transmembrane helices of the GABAA Rsα1 and β2 subunits affect primarily late gating transitions including opening/closing and desensitization.
  ACS Chem.Neurosci. 2021 Vol.12 no.13 s.2421-2436, ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1021/acschemneuro.1c00151
  IF: 4.418
  PK: 100.00
 11. [AUT.] Anna Palko-Łabuz, Jerzy Maksymowicz, Beata Sobieszczańska, Agnieszka Wikiera, Magdalena Skonieczna, [AUT. KORESP.] Olga Wesołowska, [AUT.] Kamila Środa-Pomianek: Newly obtained apple pectin as an adjunct to irinotecan therapy of colorectal cancer reducing E. coli adherence and β-glucuronidase activity.
  Cancers 2021 Vol.13 no.12 art.2952 [21 s.], ryc. tab. bibliogr. 81 poz. summ. DOI: 10.3390/cancers13122952
  IF: 6.639
  PK: 140.00
 12. [AUT. KORESP.] MICHAŁ A. MICHAŁOWSKI, [AUT.] Marta M. Czyżewska, Ilona Iżykowska, Jerzy W. Mozrzymas: The β2 subunit E155 residue as a proton sensor at the binding site on GABA type A receptors.
  Eur.J.Pharmacol. 2021 Vol.906 art.174293. DOI: 10.1016/j.ejphar.2021.174293
  IF: 4.432
  PK: 100.00
 13. [AUT.] Andrzej Poła, [AUT. KORESP.] Anna Palko-Łabuz, [AUT.] Kamila Środa-Pomianek: Theoretical study of 2-(trifluoromethyl)phenothiazine derivatives with two hydroxyl groups in the side chain-DFT and QTAIM computations.
  Molecules 2021 Vol.26 no.17 art.5242 [15 s.], ryc. tab. bibliogr. 38 poz. summ. DOI: 10.3390/molecules26175242
  IF: 4.411ww
  PK: 100.00

2020

 1. Kamila Środa-Pomianek, Anna Palko-Łabuz, Andrzej Poła, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Olga Wesołowska, Agata Kozioł.: TMPE Derived from Saffron Natural Monoterpene as Cytotoxic and Multidrug Resistance Reversing Agent in Colon Cancer Cells. 
  Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.20 art.7529 [17 s.], ryc. tab. bibliogr. 52 poz. summ.
  IF: 4.556
  Pkt. MNiSW/KBN: 140.00
  DOI: 10.3390/ijms21207529
 2. Marek Brodzki, Michał A. Michałowski, Michalina Gos, Jerzy W. Mozrzymas.: Mutations of α1F45 residue of GABAA receptor loop G reveal its involvement in agonist binding and channel opening/closing transitions
  Biochem.Pharmacol. 2020 Vol.177; art.113917 [14 s.]
  IF: 4.825
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.1016/j.bcp.2020.113917
 3. Magdalena Jatczak-Śliwa, Magdalena Kisiel, Marta Magdalena Czyżewska, Marek Brodzki, Jerzy Władysław Mozrzymas.: GABAA receptor β2E155 residue located at the agonist-binding site is involved in the receptor gating
  Front.Cell.Neurosci. 2020 Vol.14; art.2 [18 s.]
  IF: 3.900
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.3389/fncel.2020.00002
 4. Anna Palko-Łabuz, E. Kostrzewa-Susłow, T. Janeczko, Kamila Środa-Pomianek, Andrzej Poła, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: Cyclization of flavokawain B reduces its activity against human colon cancer cells
  Hum.Exp.Toxicol. 2020 Vol.39 no.3; s.262-275
  IF: 2.171
  Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
  DOI: 10.1177/0960327119882986
 5. Olga Wesołowska, Krystyna Michalak, Maria Błaszczyk, Joseph Molnar, Kamila Środa-Pomianek.: Organosilicon compounds, SILA-409 and SILA-421, as doxorubicin resistance-reversing agents in human colon cancer cells
  Molecules 2020 Vol.25 no.7; art.1654 [14 s.]
  IF: 3.060
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.3390/molecules25071654
 6. Katarzyna Terejko, Przemysław T. Kaczor, Michał A. Michałowski, Agnieszka Dąbrowska, Jerzy W. Mozrzymas.: The C loop at the orthosteric binding site is critically involved in GABAA receptor gating
  Neuropharmacology 2020 Vol.166; art.107903 [15 s.]
  IF: 4.367
  Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
  DOI: 10.1016/j.neuropharm.2019.107903

2019

 1. Anna Maria Lech, Grzegorz Wiera, Jerzy Mozrzymas.: Matrix metalloproteinase-3 in brain physiology and neurodegeneration
  Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12; s.1717-1722
  IF: 1.227
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.17219/acem/110319
 2. Kamila Środa-Pomianek, Krystyna Michalak, Anna Palko-Łabuz, Anna Uryga, Berenika Szczęśniak-Sięga, Olga Wesołowska.: Simvastatin strongly augments proapoptotic, anti-inflammatory and cytotoxic activity of oxicam derivatives in doxorubicin-resistant colon cancer cells
  Anticancer Res. 2019 Vol.39 no.2; s.727-734
  IF: 1.935
  Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
  DOI: 10.21873/anticanres.13169
 3. Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek, Olga Wesołowska, Edyta Kostrzewa-Susłow, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: MDR reversal and pro-apoptotic effects of statins and statins combined with flavonoids in colon cancer cells
  Biomed.Pharmacother. 2019 Vol.109; s.1511-1522
  IF: 3.743
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.1016/j.biopha.2018.10.169
 4. Patrycja Brzdąk, Olga Wójcicka, Monika Zaręba-Kozioł, Daniel Minge, Christian Henneberger, Jakub Włodarczyk, Jerzy W. Mozrzymas, Tomasz Wójtowicz.: Synaptic potentiation at basal and apical dendrites of hippocampal pyramidal neurons involves activation of a distinct set of extracellular and intracellular molecular cues
  Cereb.Cortex 2019 Vol.29 no.1; s.283-304
  IF: 5.437
  Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
  DOI: 10.1093/cercor/bhx324
 5. Kamila Środa-Pomianek, Krystyna Michalak, Anna Palko-Łabuz, Andrzej Poła, Piotr Dzięgiel, Bartosz Puła, Piotr Świątek, Olga Wesołowska.: Cytotoxic and multidrug resistance reversal activity of phenothiazine derivative is strongly enhanced by theobromine, a phytochemical from cocoa
  Eur.J.Pharmacol. 2019 Vol.849; s.124-134
  IF: 3.170
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.1016/j.ejphar.2019.01.061
 6. Andrzej Teisseyre, Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek, Krystyna Michalak.: Voltage-gated potassium channel Kv1.3 as a target in therapy of cancer
  Front.Oncol. 2019 Vol.9; art.933 [16 s.]
  IF: 4.137
  Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
  DOI: 10.3389/fonc.2019.00933
 7. Kamila Środa-Pomianek, Krystyna Michalak, Anna Palko-Łabuz, Anna Uryga, Piotr Świątek, Michał Majkowski, Olga Wesołowska.: The combined use of phenothiazines and statins strongly affects doxorubicin-resistance, apoptosis, and Cox-2 activity in colon cancer cells
  Int.J.Mol.Sci. 2019 Vol.20 no.4; art.955 [18 s.]
  IF: 4.183
  Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
  DOI: 10.3390/ijms20040955
 8. Michał Gleńsk, Dorota Tichaczek-Goska, Kamila Środa-Pomianek, Maciej Włodarczyk, Carl A. Wesolowski, Dorota Wojnicz.: Differing antibacterial and antibiofilm properties of Polypodium vulgare L. Rhizome aqueous extract and one of its purified active ingredients-osladin
  J.Herb.Med. 2019 Vol.17-18; art.100261 [6 s.]
  IF: 1.554
  Pkt. MNiSW/KBN: 70.000
  DOI: 10.1016/j.hermed.2019.100261
 9. Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak-Śliwa, Jerzy W. Mozrzymas.: Protons modulate gating of recombinant α1β2γ2 GABAA receptor by affecting desensitization and opening transitions
  Neuropharmacology 2019 Vol.146; s.300-315
  IF: 4.367
  Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
  DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.10.016

2018

 1. Jadwiga Maniewska, Justyna Gąsiorowska, Berenika Szczęśniak-Sięga, Krystyna Michalak.: The interaction of new oxicam derivatives with lipid bilayers as measured by calorimetry and fluorescence spectroscopy
  Acta Biochim.Pol. 2018 Vol.65 no.2; s.185-191
  5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes (EJTEMM2017). Kraków, Poland, December 6-8, 2017
  IF: 1.626
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
  DOI: 10.18388/abp.2018_2604
 2. Daria Nowak, Lies De Groef, Lieve Moons, Jerzy W. Mozrzymas.: MMP-3 deficiency does not influence the length and number of CA1 dendrites of hippocampus of adult mice
  Acta Neurobiol.Exp. 2018 Vol.78 no.3; s.281-286
  IF: 1.529
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
  DOI: 10.21307/ane-2018-026
 3. Kamila Środa-Pomianek, Krystyna Michalak, Piotr Świątek, Andrzej Poła, Anna Palko-Łabuz, Olga Wesołowska.: Increased lipid peroxidation, apoptosis and selective cytotoxicity in colon cancer cell line LoVo and its doxorubicin-resistant subline LoVo/Dx in the presence of newly synthesized phenothiazine derivatives
  Biomed.Pharmacother. 2018 Vol.106; s.624-636
  IF: 3.743
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
  DOI: 10.1016/j.biopha.2018.06.170
 4. Magdalena Jatczak-Śliwa, Katarzyna Terejko, Marek Brodzki, Michał A. Michałowski, Marta M. Czyżewska, Joanna M. Nowicka, Anna Andrzejczak, Rakenduvadhana Srinivasan, Jerzy W. Mozrzymas.: Distinct modulation of spontaneous and GABA-evoked gating by flurazepam shapes cross-talk between agonist-free and liganded GABAA receptor activity
  Front.Cell.Neurosci. 2018 Vol.12; art.237 [18 s.]
  IF: 3.900
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2018.00237
 5. Andrzej Teisseyre, Anna Palko-Łabuz, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: The influence of 6-prenylnaringenin and selected non-prenylated flavonoids on the activity of Kv1.3 channels in human Jurkat T cells
  J.Membr.Biol. 2018 Vol.251 no.5-6; s.695-704
  IF: 1.746
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
  DOI: 10.1007/s00232-018-0046-7
 6. Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas.: Spontaneous activity, singly bound states and the impact of alpha1Phe64 mutation on GABAAR gating in the novel kinetic model based on the single-channel recordings
  Neuropharmacology 2018 Vol.131; s.453-474
  IF: 4.367
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1016/j.neuropharm.2017.11.030
 7. Kamila Środa-Pomianek, Anna Palko-Łabuz, Przemysław Pomianek, Olga Wesołowska.: Rola transporterów ABC bariery krew-mózg w biodystrybucji i rozwoju tolerancji na opioidy
  Post.Hig.Med.Dośw. 2018 Vol.72; s.58-68
  IF: 1.106
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
  DOI: 10.5604/01.3001.0010.8805

2017

 1. Łukasz Majewski, Filip Maciąg, Paweł M. Boguszewski, Iga Wasilewska, Grzegorz Wiera, Tomasz Wójtowicz, Jerzy Mozrzymas, Jacek Kuźnicki.: Overexpression of STIM1 in neurons in mouse brain improves contextual learning and impairs long-term depression
  Biochim.Biophys.Acta Mol.Cell Res. 2017 Vol.1864 no.6; s.1071-1087
  IF: 4.651
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1016/j.bbamcr.2016.11.025
 2. Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek, Anna Uryga, Edyta Kostrzewa-Susłow, Krystyna Michalak.: Anticancer activity of baicalein and luteolin studied in colorectal adenocarcinoma LoVo cells and in drug-resistant LoVo/Dx cells
  Biomed.Pharmacother. 2017 Vol.88; s.232-241
  IF: 3.457
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
  DOI: 10.1016/j.biopha.2017.01.053
 3. Przemysław T. Kaczor, Jerzy W. Mozrzymas.: Key metabolic enzymes underlying astrocytic upregulation of GABAergic plasticity
  Front.Cell.Neurosci. 2017 Vol.11; art.144 [14 s.]
  IF: 4.300
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2017.00144
 4. Patrycja Brzdąk, Daria Nowak, Grzegorz Wiera, Jerzy W. Mozrzymas.: Multifaceted roles of metzincins in CNS physiology and pathology: from synaptic plasticity and cognition to neurodegenerative disorders
  Front.Cell.Neurosci. 2017 Vol.11; art.178 [22 s.]
  IF: 4.300
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2017.00178
 5. Grzegorz Wiera, Daria Nowak, Inge van Hove, Piotr Dzięgiel, Lieve Moons, Jerzy W. Mozrzymas.: Mechanisms of NMDA receptor- and voltage-gated L-type calcium channel-dependent hippocampal LTP critically rely on proteolysis that is mediated by distinct metalloproteinases
  J.Neurosci. 2017 Vol.37 no.5; s.1240-1256
  IF: 5.971
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2170-16.2016
 6. Patrycja Brzdąk, Jakub Włodarczyk, Jerzy W. Mozrzymas, Tomasz Wójtowicz.: Matrix metalloprotease 3 activity supports hippocampal EPSP-to-spike plasticity following patterned neuronal activity via the regulation of NMDAR function and calcium flux
  Mol.Neurobiol. 2017 Vol.54 no.1; s.804-816
  IF: 5.076
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1007/s12035-016-9970-7
 7. Katarzyna Lebida, Jerzy W. Mozrzymas.: Spike timing-dependent plasticity in the mouse barrel cortex is strongly modulated by sensory learning and depends on activity of matrix metalloproteinase 9
  Mol.Neurobiol. 2017 Vol.54 no.9; s.6723-6736
  IF: 5.076
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1007/s12035-016-0174-y
 8. Michał A. Michałowski, S. Kraszewski, Jerzy W. Mozrzymas.: Binding site opening by loop C shift and chloride ion-pore interaction in the GABAA receptor model
  Phys.Chem.Chem.Phys. 2017 Vol.19 no.21; s.13664-13678
  IF: 3.906
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1039/C7CP00582B

2016

 1. Jerzy Wiśniewski, Olga Wesołowska, Kamila Środa-Pomianek, Maria Paprocka, Aleksandra Bielawska-Pohl, Agnieszka Krawczenko, Noelia Duarte, Maria-Jose U. Ferreira, Danuta Duś, Krystyna Michalak.: Euphorbia species-derived diterpenes and coumarins as multidrug resistance modulators in human colon carcinoma cells
  Anticancer Res. 2016 Vol.36 no.5; s.2259-2264
  IF: 1.937
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 2. Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek.: Charakterystyka wybranych strategii w walce z opornością wielolekową komórek nowotworowych
  W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : choroby, nowotwory i wirusy ; red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016; s.86-91
  ISBN 978-83-65362-90-2
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 3. Anna Palko-Łabuz, Kamila Środa-Pomianek, Przemysław Pomianek.: Oddziaływanie statyn z sukcynylocholiną - ryzyko wystąpienia uszkodzeń mięśni u pacjentów z chorobami kardionaczyniowymi
  W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : choroby, nowotwory i wirusy ; red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016; s.135-141
  ISBN 978-83-65362-90-2
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 4. Tomasz Wójtowicz, Grzegorz Wiera, Jerzy W. Mozrzymas.: Wpływ metaloproteinaz na plastyczność synaptyczną i procesy kognitywne: rola w patomechanizmie otępienia
  W:Choroba Alzheimera - wybrane zagadnienia biologiczne i kliniczne ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2016; s.149-184
  ISBN 978-83-62182-57-2
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 5. Marek Brodzki, Radosław Rutkowski, Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Jerzy W. Mozrzymas.: Comparison of kinetic and pharmacological profiles of recombinant α1γ2L and α1β2γ2L GABAA receptors - a clue to the role of intersubunit interactions
  Eur.J.Pharmacol. 2016 Vol.784; s.81-89
  IF: 2.896
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
  DOI: 10.1016/j.ejphar.2016.05.015
 6. Jerzy W. Mozrzymas, Leszek Kaczmarek.: Editorial: Neuroplasticity and extracellular proteolysis
  Front.Cell.Neurosci. 2016 Vol.10; art.59 [2 s.]
  IF: 4.555
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2016.00059
 7. Anna Kołaczkowska, Marcin Kołaczkowski.: Drug resistance mechanisms and their regulation in non-albicans Candida species
  J.Antimicrob.Chemother. 2016 Vol.71 no.6; s.1438-1450
  IF: 5.071
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1093/jac/dkv445
 8. Rafał Czyż, Marta Sarnowska, Radosław Rutkowski, Kamila Kotowicz.: Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku
  J.Educ.Health Sport 2016 Vol.6 no.5; s.403-411
  Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
  DOI: 10.5281/zenodo.53173
 9. Matylda Roszkowska, Anna Skupień, Tomasz Wójtowicz, Anna Konopka, Adam Gorlewicz, Magdalena Kisiel, Marek Bekisz, Błażej Ruszczycki, Hubert Dolezyczek, Emilia Rejmak, Ewelina Knapska, Jerzy W. Mozrzymas, Jakub Włodarczyk, Grzegorz M. Wilczyński, Joanna Dzwonek.: CD44 - a novel synaptic cell adhesion molecule regulating structural and functional plasticity of dendritic spines
  Mol.Biol.Cell 2016 Vol.27 no.25; s.4055-4066
  IF: 3.685
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
  DOI: 10.1091/mbc.E16-06-0423

2015

 1. Andrzej Teisseyre, Justyna Gąsiorowska, Krystyna Michalak.: Voltage-gated potassium channels Kv1.3 - potentially new molecular target in cancer diagnostics and therapy
  Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.3; s.517-524
  IF: 1.127
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
  DOI: 10.17219/acem/22339
 2. Kamila Środa-Pomianek, Olga Wesołowska, Berenika Szczęśniak-Sięga, Bartosz Puła, Piotr Dzięgiel, Jadwiga Maniewska, Wiesław Malinka, Anna Palko-Łabuz, Krystyna Michalak.: Effect of new oxicam derivatives on efflux pumps overexpressed in resistant a human colorectal adenocarcinoma cell line
  Anticancer Res. 2015 Vol.35 no.5; s.2835-2840
  IF: 1.895
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 3. Anna Palko-Łabuz.: Rola polimorfizmów w sekwencji transporterów wielolekowych
  Biotechnologia.pl 2015 nr 3; s.14, 16
 4. Tomasz Wójtowicz, Patrycja Brzdąk, Jerzy W. Mozrzymas.: Diverse impact of acute and long-term extracellular proteolytic activity on plasticity of neuronal excitability
  Front.Cell.Neurosci. 2015 Vol.9; art.313 [18 s.]
  IF: 4.609
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2015.00313
 5. Grzegorz Wiera, Jerzy W. Mozrzymas.: Extracellular proteolysis in structural and functional plasticity of mossy fiber synapses in hippocampus
  Front.Cell.Neurosci. 2015 Vol.9; art.427 [21 s.]
  IF: 4.609
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2015.00427
 6. Przemysław Kaczor, Dariusz Rakus, Jerzy W. Mozrzymas.: Neuron-astrocyte interaction enhance GABAergic synaptic transmission in a manner dependent on key metabolic enzymes
  Front.Cell.Neurosci. 2015 Vol.9; art.120 [12 s.]
  IF: 4.609
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.3389/fncel.2015.00120
 7. Piotr Mamczur, Borys Borsuk, Jadwiga Paszko, Zuzanna Sas, Jerzy Mozrzymas, Jacek R. Wiśniewski, Agnieszka Gizak, Dariusz Rakus.: Astrocyte-neuron crosstalk regulates the expression and subcellular localization of carbohydrate metabolism enzymes
  Glia 2015 Vol.63 no.2; s.328-340
  IF: 5.997
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1002/glia.22753
 8. Justyna Gąsiorowska, Andrzej Teisseyre, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: Inhibition of Kv1.3 channels in human Jurkat T cells by xanthohumol and isoxanthohumol
  J.Membr.Biol. 2015 Vol.248 no.4; s.705-711
  IF: 1.991
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
  DOI: 10.1007/s00232-015-9782-0
 9. Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: Diverse impact of neuronal activity at θ frequency on hippocampal long-term plasticity
  J.Neurosci.Res. 2015 Vol.93 no.9; s.1330-1344
  IF: 2.689
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
  DOI: 10.1002/jnr.23581
 10. Grzegorz Wiera, Marcin Szczot, Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Lebida, P. Koza, Jerzy W. Mozrzymas.: Impact of matrix metalloproteinase-9 overexpression on synaptic excitatory transmission and its plasticity in rat CA3-CA1 hippocampal pathway
  J.Physiol.Pharmacol. 2015 Vol.66 no.2; s.309-315
  IF: 2.804
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
 11. Dominika Drulis-Fajdasz, Tomasz Wójtowicz, Marcin Wawrzyniak, Jakub Włodarczyk, Jerzy W. Mozrzymas, Dariusz Rakus.: Involvement of cellular metabolism in age-related LTP modifications in rat hippocampal slices
  Oncotarget 2015 Vol.6 no.16; s.14065-14081
  IF: 5.008
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.18632/oncotarget.4188

2014

 1. Berenika Szczęśniak-Sięga, Jadwiga Maniewska, Andrzej Poła, Kamila Środa-Pomianek, Wiesław Malinka, Krystyna Michalak.: Synthesis of new piroxicam derivatives and their influence on lipid bilayers
  Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.6; s.1045-1050
  IF: 0.737
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 2. Jadwiga Maniewska, Berenika Szczęśniak-Sięga, Andrzej Poła, Kamila Środa-Pomianek, Wiesław Malinka, Krystyna Michalak.: The interaction of new piroxicam analogues with lipid bilayers - a calorimetric and fluorescence spectroscopic study
  Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.6; s.1004-1012
  IF: 0.737
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 3. Olga Wesołowska, Justyna Gąsiorowska, Joanna Petrus, Bogusława Czarnik-Matusewicz, Krystyna Michalak.: Interaction of prenylated chalcones and flavanones from common hop with phosphatidylcholine model membranes
  Biochim.Biophys.Acta Biomembr. 2014 Vol.1838 no.1 part B; s.173-184
  IF: 3.836
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.09.009
 4. Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: Matrix metalloprotease activity shapes the magnitude of EPSPs and spike plasticity within the hippocampal CA3 network
  Hippocampus 2014 Vol.24 no.2; s.135-153
  Erratum: Hippocampus 2016 Vol.26 no.3 s.414
  IF: 4.162
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1002/hipo.22205
 5. Marta Magdalena Czyżewska, Łukasz Chrobok, Alan Kania, Magdalena Jatczak, Federica Pollastro, Giovanni Appendino, Jerzy Władysław Mozrzymas.: Dietary acetylenic oxylipin falcarinol differentially modulates GABAA receptors
  J.Nat.Prod. 2014 Vol.77 no.12; s.2671-2677
  IF: 3.798
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1021/np500615j
 6. Marcin Szczot, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Jerzy W. Mozrzymas.: α1F64 residue at GABAA receptor binding site is involved in gating by influencing the receptor flipping transitions
  J.Neurosci. 2014 Vol.34 no.9; s.3193-3209
  IF: 6.344
  Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
  DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2533-13.2014
 7. Ewa Seweryn, Michał Gleńsk, Kamila Środa-Pomianek, Ireneusz Ceremuga, Maciej Włodarczyk, Andrzej Gamian.: Cytotoxic effects of four aescin types on human colon adenocarcinoma cell lines
  Nat.Prod.Commun. 2014 Vol.9 no.3; s.387-390
  IF: 0.906
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
  DOI: 10.1177/1934578X1400900328

2013

 1. Andrzej Poła, Daniela Mosiądz, Jolanta Saczko, Teresa Modrzycka, Krystyna Michalak.: The influence of phenothiazine derivatives on intracellular accumulation of cationic cyanine dye DiOC6(3) in LoVo-DX cells
  Anticancer Res. 2013 Vol.33 no.3; s.857-863
  IF: 1.872
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 2. Anna Kołaczkowska, Mariusz Dyląg, Marcin Kołaczkowski.: Differential expression of the Candida glabrata CgRTA1 and CgRSB1 genes in response to various stress conditions
  Biochem.Biophys.Res.Commun. 2013 Vol.432 no.1; s.169-174
  IF: 2.281
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
  DOI: 10.1016/j.bbrc.2013.01.047
 3. Marcin Kołaczkowski, Kamila Środa-Pomianek, Anna Kołaczkowska, Krystyna Michalak.: A conserved interdomain communication pathway of pseudosymmetrically distributed residues affects substrate specificity of the fungal multidrug transporter Cdr1p
  Biochim.Biophys.Acta Biomembr. 2013 Vol.1828 no.2; s.479-490
  IF: 3.431
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1016/j.bbamem.2012.10.024
 4. Marta Magdalena Czyżewska, Jerzy W. Mozrzymas.: Monoterpene α-thujone exerts a differential inhibitory action on GABAA receptors implicated in phasic and tonic GABAergic inhibition
  Eur.J.Pharmacol. 2013 Vol.702 no.1-3; s.38-43
  IF: 2.684
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
  DOI: 10.1016/j.ejphar.2013.01.032
 5. Grzegorz Wiera, Grażyna Woźniak, Małgorzata Bajor, Leszek Kaczmarek, Jerzy W. Mozrzymas.: Maintenance of long-term potentiation in hippocampal mossy fiber-CA3 pathway requires fine-tuned MMP-9 proteolytic activity
  Hippocampus 2013 Vol.23 no.6; s.529-543
  IF: 4.302
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1002/hipo.22112
 6. Gil Belofsky, Marcin Kołaczkowski, Earle Adams, John Schreiber, Victoria Eisenberg, Christina M. Coleman, Yike Zou, Daneel Ferreira.: Fungal ABC transporter-associated activity of isoflavonoids from the root extract of Dalea formosa
  J.Nat.Prod. 2013 Vol.76 no.5; s.915-925
  IF: 3.947
  Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
  DOI: 10.1021/np4000763

2012

 1. Krystyna Michalak, Olga Wesołowska.: Polyphenols counteract tumor cell chemoresistance conferred by multidrug resistance proteins
  Anti-Cancer Agents Med.Chem. 2012 Vol.12 no.8; s.880-890
  IF: 2.610
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 2. Justyna Gąsiorowska, Andrzej Teisseyre, Anna Uryga, Krystyna Michalak.: The influence of 8-prenylnaringenin on the activity of voltage-gated Kv1.3 potassium channels in human Jurkat cells
  Cell.Mol.Biol.Lett. 2012 Vol.17 no.4; s.559-570
  IF: 1.953
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 3. Joanna Petrus, Bogusława Czarnik-Matusewicz, Agata Jaszczyszyn, Kazimierz Gąsiorowski, Katarzyna Cieślik-Boczula, Olga Wesołowska, Krystyna Michalak, Piotr Świątek, Wiesław Malinka.: Influence of fluphenazine dihydrochloride on model dipalmitoylphosphatidylcholine membranes and human genotoxically damaged lymphocyte cultures
  Curr.Issues Pharm.Med.Sci. 2012 Vol.25 no.3; s.270-273
  Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
 4. Paulina Wyrembek, Roberto Negri, Giovanni Appendino, Jerzy W. Mozrzymas.: Inhibitory effects of oenanthotoxin analogues on GABAergic currents in cultured rat hippocampal neurons depend on the polyacetylenes' polarity
  Eur.J.Pharmacol. 2012 Vol.683 no.1-3; s.35-42
  IF: 2.592
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
 5. Anna Kołaczkowska, Myriam Manente, Marcin Kołaczkowski, Justyna Łaba, Michel Ghislain, Donata Wawrzycka.: The regulatory inputs controlling pleiotropic drug resistance and hypoxic response in yeast converge at the promoter of the aminocholesterol resistance gene RTA1
  FEMS Yeast Res. 2012 Vol.12 no.3; s.279-292
  IF: 2.462
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 6. Paulina Wyrembek, Roberto Negri, Przemysław Kaczor, Marta Czyżewska, Giovanni Appendino, Jerzy Władysław Mozrzymas.: Falcarindiol allosterically modulates GABAergic currents in cultured rat hippocampal neurons
  J.Nat.Prod. 2012 Vol.75 no.4; s.610-616
  IF: 3.285
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 7. Marcin Szczot, Marta Magdalena Czyżewska, Giovanni Appendino, Jerzy Władysław Mozrzymas.: Modulation of GABAergic synaptic currents and current responses by α-thujone and dihydroumbellulone
  J.Nat.Prod. 2012 Vol.75 no.4; s.622-629
  IF: 3.285
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 8. Olga Wesołowska, Jerzy Wiśniewski, Kamila Środa-Pomianek, Aleksandra Bielawska-Pohl, Maria Paprocka, Danuta Duś, Noelia Duarte, Maria-Jose U. Ferreira, Krystyna Michalak.: Multidrug resistance reversal and apoptosis induction in human colon cancer cells by some flavonoids present in citrus plants
  J.Nat.Prod. 2012 Vol.75 no.11; s.1896-1902
  IF: 3.285
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 9. Grzegorz Wiera, Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Lebida, Aleksandra Piotrowska, Dominika Drulis-Fajdasz, Agnieszka Gomułkiewicz, Daria Gendosz, Marzenna Podhorska-Okołów, Marco Capogna, Grzegorz Wilczyński, Piotr Dzięgiel, Leszek Kaczmarek, Jerzy W. Mozrzymas.: Long term potentiation affects intracellular metalloproteinases activity in the mossy fiber - CA3 pathway
  Mol.Cell.Neurosci. 2012 Vol.50 no.2; s.147-159
  Erratum: Mol.Cell.Neurosci. 2013 Vol.52 s.181-182
  IF: 3.837
  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 10. Katarzyna Cieślik-Boczula, Jadwiga Maniewska, Grzegorz Grynkiewicz, Wiesław Szeja, Aleksander Koll, Andrzej B. Hendrich.: Interaction of quercetin, genistein and its derivatives with lipid bilayers - an ATR IR-spectroscopic study
  Vib.Spectrosc. 2012 Vol.62; s.64-69
  IF: 1.747
  Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
 11. Edyta Kostrzewa-Susłow, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Tomasz Janeczko, Kamila Środa, Krystyna Michalak, Anna Palko.: Microbial transformations of 6- and 7-methoxyflavones in Aspergillus niger and Penicillium chermesinum cultures
  Z.Naturforsch.C 2012 Vol.67c no.7-8; s.411-417
  IF: 0.604
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

2011

 1. Olga Wesołowska.: Interaction of phenothiazines, stilbenes and flavonoids with multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1
  Acta Biochim.Pol. 2011 Vol.58 no.4; s.433-448
  IF: 1.491
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 2. Joanna Urban-Ciećko, Jerzy W. Mozrzymas.: Sex-specificity of associative learning-induced changes in GABAergic tonic inhibition in layer 4 neurons of mouse barrel cortex
  Behav.Brain Res. 2011 Vol.219 no.2; s.373-377
  IF: 3.417
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 3. Jerzy Mozrzymas, Tomasz Szczęsny, Dariusz Rakus.: The effect of glycogen phosphorolysis on basal glutaminergic transmission
  Biochem.Biophys.Res.Commun. 2011 Vol.404 no.2; s.652-655
  IF: 2.484
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 4. Julita Kulbacka, Andrzej Poła, Daniela Mosiądz, Anna Choromańska, P. Nowak, M. Kotulska, M. Majkowski, A. Hryniewicz-Jankowska, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko.: Cyanines as efficient photosensitizers in photodynamic reaction: photophysical properties and in vitro photodynamic activity
  Biochemistry (Moscow) 2011 Vol.76 no.4; s.473-479
  IF: 1.058
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 5. Michał Kużdżał, Olga Wesołowska, Janez Strancar, Krystyna Michalak.: Fluorescence and ESR spectroscopy studies on the interaction of isoflavone genistein with biological and model membranes
  Chem.Phys.Lipids 2011 Vol.164 no.4; s.283-291
  IF: 2.571
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 6. Justyna Gąsiorowska, Olga Wesołowska, Krystyna Michalak.: Interaction of plant alkaloid, berberine, with zwitterionic and negatively charged phospholipid bilayers
  Curr.Top.Biophys. 2011 Vol.34; s.45-51
  Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
 7. A. Kuzma-Richeret, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Małgorzata Dumańska, Małgorzata Drąg-Zalesińska, Teresa Wysocka, Agnieszka Chwiłkowska, Andrzej Poła, Daniela Mosiądz, Anna Marcinkowska, Julita Kulbacka.: The influence of phenothiazine derivatives on doxorubicin treatment in sensitive and resistant human breast adenocarcinoma cells
  Folia Biol.(Praha) 2011 Vol.57 no.6; s.261-267
  IF: 1.151
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 8. Andrea Barberis, Erica Maria Petrini, Jerzy W. Mozrzymas.: Impact of synaptic neurotransmitter concentration time course on the kinetics and pharmacological modulation of inhibitory synaptic currents
  Front.Cell.Neurosci. 2011 Vol.5; art.6 [16 s.]
  IF: 4.171
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 9. Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Jadwiga Pietkiewicz, Anna Palko-Łabuz, Andrzej Gamian.: Otrzymywanie produktów glikacji będących odpowiednikami związków powstających podczas przetwarzania żywności
  W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2011 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s.88-95
  ISBN 978-83-7493-616-3
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 10. Piotr Michaluk, Marcin Wawrzyniak, Przemysław Alot, Marcin Szczot, Paulina Wyrembek, Katarzyna Mercik, Nikolay Medvedev, Ewa Wilczek, Mathias De Roo, Werner Zuschratter, Dominique Muller, Grzegorz M. Wilczyński, Jerzy W. Mozrzymas, Michael G. Stewart, Leszek Kaczmarek, Jakub Włodarczyk.: Influence of matrix metalloproteinase MMP-9 on dendritic spine morphology
  J.Cell Sci. 2011 Vol.124 no.19; s.3369-3380
  IF: 6.111
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 11. Marita Nittner-Marszalska, Andrzej Teisseyre, Bożena Jaźwiec, Aneta Kowal, Magdalena Wujczyk, Antonina Gawlik, Maryla Krasnowska.: Influence of specific immunotherapy on the activity of human T lymphocyte Kv1.3 voltage-gated potassium channels in insect venom allergic patients
  J.Membr.Biol. 2011 Vol.242 no.1; s.23-29
  IF: 1.808
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 12. Olga Wesołowska, Krystyna Michalak, Andrzej B. Hendrich.: Direct visualization of phase separation induced by phenothiazine-type antipsychotic drugs in model lipid membranes
  Mol.Membr.Biol. 2011 Vol.28 no.2; s.103-114
  IF: 2.863
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 13. Maria-Jose U. Ferreira, Noelia Duarte, Krystyna Michalak, Andras Varga, Joseph Molnar.: Piceatannol, an antitumor compound from Euphorbia lagascae seeds
  W:Nuts and seeds in health and disease prevention ; ed. by Victor R. Preed, Ronald Ross Watson, Vinood B. Patel; London [etc.] : Academic Press, 2011; s.453-460
  ISBN 978-0-12-375688-6
  Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
 14. Jerzy Mozrzymas.: Psychiatria a neuronauka
  W:Psychiatria - co nowego? ; red. Joanna Rymaszewska; Wrocław : Cornetis, 2011; s.1-10
  (Nowości z Psychiatrii)
  ISBN 978-83-61415-18-3
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

2010

 1. Anna Palko-Łabuz, Anna Sadakierska-Chudy, Witold Pilecki.: The genetic background of thrombosis - the distributions of factor V Leiden, prothrombin G20210A, and MTHFR C677T polymorphisms
  Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.1; s.51-55
  IF: 0.103
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 2. Olga Wesołowska, Jerzy Wiśniewski, Aleksandra Bielawska-Pohl, Maria Paprocka, Noelia Duarte, Maria-Jose U. Ferreira, Danuta Duś, Krystyna Michalak.: Stilbenes as multidrug resistance modulators and apoptosis inducers in human adenocarcinoma cells
  Anticancer Res. 2010 Vol.30 no.11; s.4587-4593
  IF: 1.656
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 3. Paulina Wyrembek, Katarzyna Lebida, Katarzyna Mercik, Katarzyna Szczuraszek, Marcin Szczot, Federica Pollastro, Giovanni Appendino, Jerzy W. Mozrzymas.: Block and allosteric modulation of GABAergic currents by oenanthotoxin in rat cultured hippocampal neurons
  Brit.J.Pharmacol. 2010 Vol.160 no.6; s.1302-1315
  IF: 4.925
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 4. J. Molnar, H. Engi, J. Hohmann, P. Molnar, J. Deli, Olga Wesołowska, Krystyna Michalak, Q. Wang.: Reversal of multidrug resitance by natural substances from plants
  Curr.Top.Med.Chem. 2010 Vol.10 no.17; s.1757-1768
  IF: 4.112
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 5. Olga Wesołowska, Jerzy Wiśniewski, Kamila Środa, Agnieszka Krawczenko, Aleksandra Bielawska-Pohl, Maria Paprocka, Danuta Duś, Krystyna Michalak.: 8-Prenylnaringenin is an inhibitor of multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1
  Eur.J.Pharmacol. 2010 Vol.644 no.1-3; s.32-40
  IF: 2.737
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 6. Julita Kulbacka, Agnieszka Chwiłkowska, Julia Bar, Andrzej Poła, Teresa Banaś, Andrzej Gamian, Jolanta Saczko.: Oxidative alterations induced in vitro by the photodynamic reaction in doxorubicin-sensitive (LoVo) and -resistant (LoVoDX) colon adenocarcinoma cells
  Exp.Biol.Med. 2010 Vol.235 no.1; s.98-110
  IF: 2.954
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 7. Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: Late phase of long-term potentiation in the mossy fiber - CA3 hippocampal pathway is critically dependent on metalloproteinases activity
  Hippocampus 2010 Vol.20 no.8; s.917-921
  IF: 4.609
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 8. Tomasz Gorkiewicz, Katarzyna Szczuraszek, Paulina Wyrembek, Piotr Michaluk, Leszek Kaczmarek, Jerzy W. Mozrzymas.: Matrix metalloproteinase-9 reversibly affects the time course of NMDA-induced currents in cultured rat hippocampal neurons
  Hippocampus 2010 Vol.20 no.10; s.1105-1108
  IF: 4.609
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 9. Joanna Urban-Ciećko, Małgorzata Kossut, Jerzy W. Mozrzymas.: Sensory learning differentially affects GABAergic tonic currents in excitatory neurons and fast spiking interneurons in layer 4 of mouse barrel cortex
  J.Neurophysiol. 2010 Vol.104 no.2; s.746-754
  IF: 3.114
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 10. Marta B. Wiśniewska, Katarzyna Misztal, Wojciech Michowski, Marcin Szczot, Elżbieta Purta, Wiesława Leśniak, Monika E. Klejman, Michał Dąbrowski, Robert K. Filipkowski, Andrzej Nagalski, Jerzy W. Mozrzymas, Jacek Kuźnicki.: LEF1/beta-catenin complex regulates transcription of the Cav3.1 calcium channel gene (Cacna1g) in thalamic neurons of the adult brain
  J.Neurosci. 2010 Vol.30 no.14; s.4957-4969
  IF: 7.271
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 11. Jerzy W. Mozrzymas.: Pharmacological studies reveal novel aspects of the versatility of GABAA receptors
  J.Physiol.(London) 2010 Vol.588 no.9; s.1381-1382
  IF: 5.139
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 12. Marcin Szczot, Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: GABAergic and glutamatergic currents in hippocampal slices and neuronal cultures show profound differences: a clue to a potent homeostatic modulation
  J.Physiol.Pharmacol. 2010 Vol.61 no.4; s.501-506
  IF: 2.130
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 13. Paulina Wyrembek, Katarzyna Szczuraszek, M.D. Majewska, Jerzy W. Mozrzymas.: Intermingled modulatory and neurotoxic effects of thimerosal and mercuric ions on electrophysiological responses to GABA and NMDA in hippocampal neurons
  J.Physiol.Pharmacol. 2010 Vol.61 no.6; s.753-758
  IF: 2.130
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 14. Marcin Kołaczkowski, Anna Kołaczkowska, Kamila Środa, Catia Ramalhete, Krystyna Michalak, Silva Mulhovo, Maria Jose U. Ferreira.: Substrates and modulators of the multidrug transporter Cdr1p of Candida albicans in antifungal extracts of medicinal plants
  Mycoses 2010 Vol.53 no.4; s.305-310
  IF: 1.667
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 15. Anna Kołaczkowska, Marcin Kołaczkowski, Agata Sokołowska, Hanna Miecznikowska, Agnieszka Kubiak, Krzysztof Rolka, Antoni Polanowski.: The antifungal properties of chicken egg cystatin against Candida yeast isolates showing different levels of azole resistance
  Mycoses 2010 Vol.53 no.4; s.314-320
  IF: 1.667
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 16. Elżbieta Januszewicz, Marek Bekisz, Jerzy W. Mozrzymas, Katarzyna A. Nałęcz.: High affinity carnitine transporters from OCTN family in neural cells
  Neurochem.Res. 2010 Vol.35 no.5; s.743-748
  IF: 2.608
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 17. Jerzy W. Mozrzymas.: Neurobiologia poznania jako próba syntezy osiągnięć nauk przyrodniczych, psychologii i filozofii
  W:Przyroda i cywilizacja ; pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010; s.73-112
  (Seminaria Interdyscyplinarne - Uniwersytet Wrocławski. Studium Generale; t.14)
  ISBN 978-83-229-3103-5
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 18. Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: Estradiol and GABAergic transmission in the hippocampus
  Vitam.Horm. 2010 Vol.82: Hormones of the limbic system; s.279-300
  IF: 2.890
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000

2009

 • Olga Wesołowska, Krystyna Michalak, Jadwiga Maniewska, Andrzej B. Hendrich.: Giant unilamellar vesicles - a perfect tool to visualize phase separation and lipid rafts in model systems
  Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 no.1; s.33-39
  IF: 1.262
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Marcin Kołaczkowski, Anna Kołaczkowska, Noboru Motohashi, Krystyna Michalak.: New high-throughput screening assay to reveal similarities and differences in inhibitory sensitivities of multidrug ATP-binding cassette transporters
  Antimicrob.Agents Chemother. 2009 Vol.53 no.4; s.1516-1527
  IF: 4.802
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Olga Wesołowska, Michał Kużdżał, Janez Strancar, Krystyna Michalak.: Interaction of the chemopreventive agent resveratrol and its metabolite, piceatannol, with model membranes
  Biochim.Biophys.Acta Biomembr. 2009 Vol.1788 no.9; s.1851-1860
  IF: 3.998
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Jadwiga Maniewska, G. Grynkiewicz, W. Szeja, Andrzej B. Hendrich.: Interaction of genistein benzyl derivatives with lipid bilayers - fluorescence spectroscopic and calorimetric study
  Bioorg.Med.Chem. 2009 Vol.17 no.6; s.2592-2597
  IF: 2.822
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Olga Wesołowska, Andrzej B. Hendrich, Barbara Łania-Pietrzak, Jerzy Wiśniewski, Joseph Molnar, Imre Ocsovszki, Krystyna Michalak.: Perturbation of the lipid phase of a membrane is not involved in the modulation of MRP1 transport activity by flavonoids
  Cell.Mol.Biol.Lett. 2009 Vol.14 no.2; s.199-221
  IF: 1.127
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Jolanta Saczko, W. Skrzypek, Agnieszka Chwiłkowska, Anna Choromańska, Andrzej Poła, Andrzej Gamian, Julita Kulbacka.: Photo-oxidative action in cervix carcinoma cells induced by HpD - mediated photodynamic therapy
  Exp.Oncol. 2009 Vol.31 no.4; s.195-199
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 • Olga Wesołowska, Joseph Molnar, Imre Ocsovszki, Krystyna Michalak.: Differential effect of phenothiazines on MRP1 and P-glycoprotein activity
  In Vivo 2009 Vol.23 no.6; s.943-947
  IF: 1.171
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Giovanni Appendino, Federica Pollastro, Luisella Verotta, Mauro Ballero, Adriana Romano, Paulina Wyrembek, Katarzyna Szczuraszek, Jerzy W. Mozrzymas, Orazio Taglialatela-Scafati.: Polyacetylenes from Sardinian Oenanthe fistulosa: a molecular clue to risus sardonicus
  J.Nat.Prod. 2009 Vol.72 no.5; s.962-965
  IF: 3.159
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Andrzej Teisseyre, N. Duarte, M.J.U. Ferreira, Krystyna Michalak.: Influence of the multidrug transporter inhibitors on the activity of Kv1.3 voltage-gated potassium channels
  J.Physiol.Pharmacol. 2009 Vol.60 no.1; s.69-76
  IF: 1.489
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Marcin Kołaczkowski, Anna Kołaczkowska, Frank R. Stermitz.: Modulation of the antifungal activity of new medicinal plant extracts active on Candida glabrata by the major transporters and regulators of the pleiotropic drug-resistance network in Saccharomyces cerevisiae
  Microb.Drug Resist. 2009 Vol.15 no.1; s.11-17
  IF: 1.989
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 • I. Marchionni, Z. Kasap, Jerzy W. Mozrzymas, W. Sieghart, E. Cherubini, P. Zacchi.: New insights on the role of gephyrin in regulating both phasic and tonic GABAergic inhibition in rat hippocampal neurons in culture
  Neuroscience 2009 Vol.164 no.2; s.552-562
  IF: 3.292
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000

2008

 • Jerzy W. Mozrzymas.: Electrophysiological description of mechanisms determining synaptic transmission and its modulation
  Acta Neurobiol.Exp. 2008 Vol.68 no.2; s.256-263
  IF: 1.091
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 • Kamila Środa, Krystyna Michalak, Jadwiga Maniewska, Grzegorz Grynkiewicz, Wiesław Szeja, Jadwiga Zawisza, Andrzej B. Hendrich.: Genistein derivatives decrease liposome membrane integrity - calcein release and molecular modeling study
  Biophys.Chem. 2008 Vol.138 no.3; s.78-82
  IF: 2.362
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 • Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Lebida, Jerzy W. Mozrzymas.: 17beta-estradiol affects GABAergic transmission in developing hippocampus
  Brain Res. 2008 Vol.1241; s.7-17
  IF: 2.494
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Tomasz Wójtowicz, Paulina Wyrembek, Katarzyna Lebida, Michał Piast, Jerzy Mozrzymas.: Flurazepam effect on GABAergic currents depends on extracellular pH
  Brit.J.Pharmacol. 2008 Vol.154 no.1; s.234-245
  IF: 4.902
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Tomasz Wójtowicz, Jerzy W. Mozrzymas.: Erythropoietin affects GABAergic transmission in hippocampal neurons in vitro
  Cell.Mol.Biol.Lett. 2008 Vol.13 no.4; s.649-655
  IF: 1.454
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Anna Kołaczkowska, Marcin Kołaczkowski, Andre Goffeau, W. Scott Moye-Rowley.: Compensatory activation of the multidrug transporters Pdr5p, Snq2p, and Yor1p by Pdr1p in Saccharomyces cerevisiae
  FEBS Lett. 2008 Vol.582 no.6; s.977-983
  IF: 3.264
  Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 • Jadwiga Maniewska, Aleksander Koll, Katarzyna Cieślik-Boczula, Wiesław Szeja, Jadwiga Zawisza, Andrzej B. Hendrich.: Oddziaływanie pochodnych genisteiny z dwuwarstwami lipidowymi - badania kalorymetryczne i ATR-IR
  W:Flawonoidy i ich zastosowanie ; red. Maria Kopacz, Stanisław Kopacz; Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008; s.187-191
  ISBN 978-83-7199-518-7
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • D. Jantas, Maria Pytel, Jerzy W. Mozrzymas, M. Leśkiewicz, M. Regulska, L. Antkiewicz-Michaluk, W. Lasoń.: The attenuating effect of memantine on staurosporine-, salsolinol- and doxorubicin-induced apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells
  Neurochem.Int. 2008 Vol.52 no.4-5; s.864-877
  IF: 3.228
  Pkt. MNiSW/KBN: 27.000

2007

 • Olga Wesołowska, Barbara Łania-Pietrzak, Michał Kużdżał, Kamila Stańczak, Daniela Mosiądz, Piotr Dobryszycki, Andrzej Ożyhar, Małgorzata Komorowska, Andrzej B. Hendrich, Krystyna Michalak.: Influence of silybin on biophysical properties of phospholipid bilayers
  Acta Pharmacol.Sin. 2007 Vol.28 no.2; s.296-306
  IF: 1.677
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Olga Wesołowska, Jerzy Wiśniewski, N. Duarte, M.J.U. Ferreira, Krystyna Michalak.: Inhibition of MRP1 transport activity by phenolic and terpenic compounds isolated from Euphorbia species
  Anticancer Res. 2007 Vol.27 no.6B; s.4127-4133
  IF: 1.414
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 • Krystyna Michalak, Olga Wesołowska, N. Motohashi, Andrzej B. Hendrich.: The role of the membrane actions of phenothiazines and flavonoids as functional modulators
  W:Bioactive Heterocycles II ; ed. Shoji Eguchi; Berlin : Springer-Verlag, 2007; s.223-302
  (Topics in Heterocyclic Chemistry; Vol. 8)
  ISBN 978-3-540-72591-6
  Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 • Andrzej B. Hendrich, Krystyna Michalak, Olga Wesołowska.: Phase separation is induced by phenothiazine derivatives in phospholipid/sphingomyelin/cholesterol mixtures containing low levels of cholesterol and sphingomyelin
  Biophys.Chem. 2007 Vol.130 no.1-2; s.32-40
  IF: 1.913
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Andrzej Teisseyre, Jerzy W. Mozrzymas.: The influence of protons and zinc ions on the steady-state inactivation of Kv1.3 potassium channels
  Cell.Mol.Biol.Lett. 2007 Vol.12 no.2; s.220-230
  IF: 1.676
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Andrea Barberis, Jerzy W. Mozrzymas, Pavel I. Ortinski, Stefano Vicini.: Desensitization and binding properties determine distinct a[lpha]1b[eta]2g[amma]2 and a[lpha]3b[eta]2g[amma]2 GABAA receptor-channel kinetic behavior
  Eur.J.Neurosci. 2007 Vol.25 no.9; s.2726-2740
  IF: 3.673
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Jerzy W. Mozrzymas, Andrea Barberis, Stefano Vicini.: GABAergic currents in RT and VB thalamic nuclei follow kinetic pattern of α3- and α1-subunit-containing GABAA receptors
  Eur.J.Neurosci. 2007 Vol.26 no.3; s.657-665
  IF: 3.673
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Agnieszka Chwiłkowska, Andrzej Poła, Mateusz Ługowski, Anna Marcinkowska, Anna Malarska, Teresa Banaś.: Cytosolic superoxide dismutase activity after photodynamic therapy, intracellular distribution of Photofrin II and hypericin, and P-glycoprotein localization in human colon adenocarcinoma
  Folia Histochem.Cytobiol. 2007 Vol.45 no.2; s.93-97
  IF: 0.886
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Jerzy W. Mozrzymas, Tomasz Wójtowicz, Michał Piast, Katarzyna Lebida, Paulina Wyrembek, Katarzyna Mercik.: GABA transient sets the susceptibility of mIPSCs to modulation by benzodiazepine receptor agonists in rat hippocampal neurons
  J.Physiol.(London) 2007 Vol.585 no.1; s.29-46
  IF: 4.580
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Andrzej Teisseyre, Katarzyna Mercik, Jerzy W. Mozrzymas.: The modulatory effect of zinc ions on voltage-gated potassium channels in rat hippocampal neurons is not related to Kv1.3 channels
  J.Physiol.Pharmacol. 2007 Vol.58 no.4; s.699-715
  IF: 4.466
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Jerzy Mozrzymas.: Katedra Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Opis mechanizmów działania synaps i ich modulacji w skali czasowej
  Mag.Dolnośl.Zdrowie 2007 nr 21; s.32-33
 • Maria Pytel, Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Mercik, Isabella Sarto-Jackson, Werner Sieghart, Chrysanthy Ikonomidou, Jerzy W. Mozrzymas.: 17beta-estradiol modulates GABAergic synaptic transmission and tonic currents during development in vitro
  Neuropharmacology 2007 Vol.52 no.6; s.1342-1353
  IF: 3.215
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Katarzyna Mercik, Michał Piast, Jerzy W. Mozrzymas.: Benzodiazepine receptor agonists affect both binding and gating of recombinant a[lpha]1b[eta]2g[amma]2 gamma-aminobutyric acid-A receptors
  Neuroreport 2007 Vol.18 no.8; s.781-785
  IF: 2.163
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

2006

 • Andrzej B. Hendrich.: Flavonoid-membrane interactions: possible consequences for biological effects of some polyphenolic compounds
  Acta Pharmacol.Sin. 2006 Vol.27 no.1; s.27-40
  IF: 1.397
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Krystyna Michalak.: Katedra i Zakład Biofizyki
  W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.56-60
 • Andrzej B. Hendrich, Kamila Stańczak, Barbara Komorowska, Noboru Motohashi, Masami Kawase, Krystyna Michalak.: A study on the perturbation of model lipid membranes by phenoxazines
  Bioorg.Med.Chem. 2006 Vol.14 no.17; s.5948-5954
  IF: 2.624
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Maria Pytel, Katarzyna Mercik, Jerzy W. Mozrzymas.: Interaction between cyclodextrin and neuronal membrane results in modulation of GABAA receptor conformational transitions
  Brit.J.Pharmacol. 2006 Vol.148 no.4; s.413-422
  IF: 3.825
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Krystyna Michalak, Olga Wesołowska, N. Motohashi, J. Molnar, Andrzej B. Hendrich.: Interactions of phenothiazines with lipid bilayer and their role in multidrug resistance reversal
  Curr.Drug Targets 2006 Vol.7 no.9; s.1095-1105
  IF: 4.274
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Krystyna Michalak, Andrzej B. Hendrich, Olga Wesołowska, Barbara Łania-Pietrzak, Andrzej Teisseyre, Andrzej Poła, Marcin Kołaczkowski, Joseph Molnar.: MDR reversing activity of the new synthetic and plant-derived compunds in different cells with P-gp or MRP1 expression, molecular mechanism of MDR modulators' action in cell and lipid membranes
  W:European Conference on the Reversal of Multidrug Resistance from Bacteria to Cancer Cells and Parasites - closing Conference of the COST Action B16. Budapest, Hungary, 22-25th April 2006. Conference proceedings; s.86-94
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Olga Wesołowska, J. Molnar, G. Westman, K. Samuelsson, M. Kawase, I. Ocsovszki, N. Motohashi, Krystyna Michalak.: Benzo[a]phenoxazines: A new group of potent P-glycoprotein inhibitors
  In Vivo 2006 Vol.20 no.1; s.109-114
  IF: 1.273
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Andrzej Teisseyre, Krystyna Michalak.: Inhibition of the activity of human lymphocyte Kv1.3 potassium channels by resveratrol
  J.Membr.Biol. 2006 Vol.214 no.3; s.123-129
  IF: 2.112
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Andrzej Teisseyre, Jerzy W. Mozrzymas.: Influence of extracellular pH on the modulatory effect on zincions on Kv1.3 potassium channels
  J.Physiol.Pharmacol. 2006 Vol.57 no.1; s.131-147
  IF: 2.974
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Andrzej Teisseyre, Jerzy Mozrzymas.: The inhibitory effect of copper ions on lymphocyte Kv1.3 potassium channels
  J.Physiol.Pharmacol. 2006 Vol.57 no.2; s.301-314
  IF: 2.974
  Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 • Katarzyna Mercik, Maria Pytel, Enrico Cherubini, Jerzy W. Mozrzymas.: Effect of extracellular pH on recombinant α1β2g[amma]2 and α1β2 GABAA receptors
  Neuropharmacology 2006 Vol.51 no.2; s.305-314
  IF: 3.860
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Maria Pytel, Katarzyna Mercik, Jerzy W. Mozrzymas.: Membrane voltage modulates the GABAA receptor gating in cultured rat hippocampal neurons
  Neuropharmacology 2006 Vol.50 no.2; s.143-153
  IF: 3.860
  Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
 • Maria Pytel, Jerzy W. Mozrzymas.: Membrane voltage differently affects mIPSCs and current responses recorded from somatic excised patches in rat hippocampal cultures
  Neurosci.Lett. 2006 Vol.393 no.2-3; s.189-193
  IF: 2.092
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 • Jerzy Mozrzymas.: Od neuronu do mózgu i od impulsu do myśli
  W:Poznanie, nauka, piękno ; red. Janina Gajda-Krynicka; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006; s.125-152
  (Studium Generale. Seminaria Interdyscyplinarne; T.11)
  ISBN 83-229-2783-5
  Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 • Jerzy Mozrzymas.: Parę myśli o świadomości
  W:Poznanie, nauka, piękno ; red. Janina Gajda-Krynicka; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006; s.118-123
  (Studium Generale. Seminaria Interdyscyplinarne; T.11)
  ISBN 83-229-2783-5
  Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 • Andrzej B. Hendrich.: Flawonoidy - aktualny pogląd na aktywność biologiczną
  Świat Farm. 2006 styczeń; s.49-51

2005

 • Stiliani Asimiadou, Petra Bittigau, Ursula Felderhoff-Mueser, Daniela Manthey, Marco Sifringer, Stefanie Pesditschek, Mark Dzietko, Angela M. Kaindl, Maria Pytel, Dorota Studniarczyk, Jerzy W. Mozrzymas, Chrysanthy Ikonomidou.: Protection with estradiol in developmental models of apoptotic neurodegeneration
  Ann.Neurol. 2005 Vol.58 no.2; s.266-276
  IF: 7.571
  Pkt. MNiSW/KBN: 22.000
 • Olga Wesołowska, Maria Paprocka, J. Koźlak, N. Motohashi, D. Duś, Krystyna Michalak.: Human sarcoma cell lines MES-SA and MES-SA/Dx5 as a model for multidrug resistance modulators screening
  Anticancer Res. 2005 Vol.25 no.1A; s.383-389
  IF: 1.604
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Barbara Łania-Pietrzak, Andrzej B. Hendrich, Jarosław Żugaj, Krystyna Michalak.: Metabolic O-demethylation does not alter the influence of isoflavones on the biophysical properties of membranes and MRP1-like protein transport activity
  Arch.Biochem.Biophys. 2005 Vol.433 no.2; s.428-434
  IF: 3.152
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 • Olga Wesołowska, Daniela Mosiądz, Noboru Motohashi, Masami Kawase, Krystyna Michalak.: Phenothiazine maleates stimulate MRP1 transport activity in human erythrocytes
  Biochim.Biophys.Acta Biomembr. 2005 Vol.1720 no.1-2; s.52-58
  IF: 4.224
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 • Naboru Motohashi, Masami Kawase, Krystyna Michalak.: Total antioxidant capacity of phytochemicals. Part 1: Carotenoids
  W:Functional polyphenols and carotenes with antioxidative action ; ed. Naboru Motohashi; Kerala, India : Research Signpost, 2005; s.1-24
  ISBN 81-7736-224-0
  Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 • Naboru Motohashi, Masami Kawase, Krystyna Michalak.: Total antioxidant capacity of phytochemicals. Part 2: Polyphenols
  W:Functional polyphenols and carotenes with antioxidative action ; ed. Naboru Motohashi; Kerala, India : Research Signpost, 2005; s.25-42
  ISBN 81-7736-224-0
  Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 • Andrzej Teisseyre, Krystyna Michalak.: Genistein inhibits the activity of Kv1.3 potassium channels in human T lymphocytes
  J.Membr.Biol. 2005 Vol.205 no.2; s.71-79
  IF: 2.208
  Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
 • Antoni Sidorowicz, Czesław Mora, Stanisław Jabłonka, Andrzej Poła, Teresa Modrzycka, Daniela Mosiądz, Krystyna Michalak.: Spectral properties of two betaine-type cyanine dyes in surfactant micelles and in the presence of phospholipids
  J.Mol.Struct. 2005 Vol.744-747 complete; s.711-716
  IF: 1.440
  Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
 • Barbara Łania-Pietrzak, Krystyna Michalak, Andrzej B. Hendrich, Daniela Mosiądz, Grzegorz Grynkiewicz, Noboru Motohashi, Yoshiaki Shirataki.: Modulation of MRP1 protein transport by plant, and synthetically modified flavonoids
  Life Sci. 2005 Vol.77 no.15; s.1879-1891
  IF: 2.512
  Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 • Andrea Barberis, Congyi Lu, Stefano Vicini, Jerzy W. Mozrzymas.: Developmental changes of GABA synaptic transient in cerebellar granule cells
  Mol.Pharmacol. 2005 Vol.67 no.4; s.1221-1228
  IF: 4.612
  Pkt. MNiSW/KBN: 16.000
 • Maria Pytel, Katarzyna Mercik, Jerzy W. Mozrzymas.: The voltage dependence of GABAA receptor gating depends on extracellular pH
  Neuroreport 2005 Vol.16 no.17; s.1951-1954
  IF: 1.995
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Maryla Krasnowska, Antonina Gawlik, Andrzej Teisseyre, Janusz Patkowski, Marita Nittner-Marszalska.: Przewodnictwo kanałów potasowych limfocytów T u chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa
  Pol.Merkur.Lek. 2005 T.18 nr 108; s.617-619
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

2004

 • Olga Wesołowska, Andrzej B. Hendrich, Noboru Motohashi, Masami Kawase, Piotr Dobryszycki, Andrzej Ożyhar, Krystyna Michalak.: Presence of anionic phospholipids rules the membrane localization of phenothiazine type multidrug resistance modulator
  Biophys.Chem. 2004 Vol.109 no.3; s.399-412
  IF: 2.102
  Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
 • Jerzy W. Mozrzymas, Andrea Barberis.: Changes of GABAA receptor activation kinetics in hippocampal neurons cultured for different periods of time
  Cell.Mol.Biol.Lett. 2004 Vol.9 no.1; s.61-67
  IF: 0.495
  Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
 • Krzysztof Maruszewski, Antoni Sidorowicz, Witold Wacławek, Wiesław Stręk.: Potencjalne zastosowanie uczulaczy karbocyjaninowych w fotodynamicznej terapii nowotworów
  W:Diagnostyka i terapia fotodynamiczna ; red. Halina Podbielska, Aleksander Sieroń, Wiesław Stręk; Wrocław : Urban & Partner, 2004; s.125-134
  ISBN 83-87944-79-3
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Marcin Kołaczkowski, Anna Kołaczkowska, Barbara Gaigg, Roger Schneiter, W. Scott Moye-Rowley.: Differential regulation of ceramide synthase components LAC1 and LAG1 in Saccharomyces cerevisiae
  Eukaryot.Cell 2004 Vol.3 no.4; s.880-892
  IF: 3.954
  Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
 • Andrzej Teisseyre, Krystyna Michalak.: The influence of zinc on the modulatory effect of sphingosylphosphorylcholine on Kv1.3 channels in human T lymphocytes
  Eur.Biophys.J. 2004 Vol.33 no.6; s.543-548
  IF: 1.931
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Andrzej Poła, Krystyna Michalak, Anna Burliga, Noboru Motohashi, Masami Kawase.: Determination of lipid bilayer/water partition coefficient of new phenothiazines using the second derivative of absorption spectra method
  Eur.J.Pharm.Sci. 2004 Vol.21 no.4; s.421-427
  IF: 1.949
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Barbara Łania-Pietrzak, Olga Wesołowska, Kamila Stańczak, Andrzej Hendrich, Krystyna Michalak.: Wpływ flawonoidowych modulatorów białka oporności wielolekowej MRP1 na modelowe błony lipidowe
  W:Flawonoidy i ich zastosowanie : V Konferencja. Rzeszów, 27 - 29 maja 2004 r. ; red. Andrzej Sobkowiak; Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004; s.325-329
  ISBN 83-7199-329-3
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Jerzy W. Mozrzymas.: Dynamism of GABAA receptor activation shapes the "personality" of inhibitory synapses
  Neuropharmacology 2004 Vol.47 no.7; s.945-960
  IF: 3.734
  Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
 • Małgorzata Bilińska, Dorota Brzezowska, Magdalena Koszewicz, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, Teresa Modrzycka.: Subkliniczna neuropatia ołowicza
  Pol.Merkur.Lek. 2004 T.17 nr 99; s.244-247
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

2003

2002

2001

2000

1999

1998

 • J.Mol.Struct. 1998 Vol.444 no.1-3; s.147-153
  IF: 0.807
  Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
 • Krzysztof Maruszewski, Antoni Sidorowicz, Agnieszka Ulatowska, Halina Podbielska, Wiesław Stręk.: Spectroscopic studies of 5,5'-dimethoxy-3,3,'-disulfobutyl-9-ethylthiacarbocyanine (DDTC) in solutions and immobilized in sol-gel matrices
  J.Mol.Struct. 1998 Vol.450 no.1-3; s.193-200
  IF: 0.807
  Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
 • Jerzy W. Mozrzymas, Enrico Cherubini.: Changes in intracellular calcium concentration affect desensitization of GABAA receptors in acutely dissociated P2-P6 rat hippocampal neurons
  J.Neurophysiol. 1998 Vol.79 no.3; s.1321-1328
  IF: 3.411
  Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
 • pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha: Wybrane zagadnienia z biofizyki
  Wrocław : Volumed, 1998; XV, 362 s.
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Stanisław Miękisz.: Dynamika krążenia krwi - podstawy fizyczne
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.199-209
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Michał Bartoszkiewicz.: Dźwięk i jego analiza
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.221-251
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Antoni Sidorowicz.: Magnetyczny rezonans jądrowy - spektroskopia i obrazowanie
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.305-328
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Jan Gutowicz.: Oddziaływania międzycząsteczkowe
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.9-24
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Michał Wierzchaczewski.: Optyka geometryczna oka
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.253-269
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Michał Wierzchaczewski.: Podstawy molekularne fotorecepcji
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.271-284
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Krystyna Michalak.: Procesy energetyczne zachodzące w mitochondriach
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.123-140
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Stanisław Miękisz.: Ruch drgający i fale
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.207-219
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Andrzej Hendrich, Michał Bartoszkiewicz, Stanisław Miękisz.: Skurcz mięśnia, czynność elektryczna serca i podstawy fizyczne elektrokardiografii
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.167-197
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Michał Bartoszkiewicz.: Transport aktywny
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.141-165
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Jerzy Mozrzymas, Andrzej Hendrich, Stanisław Miękisz.: Transport jonów w błonach i potencjały błonowe
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.63-121
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Stanisław Miękisz.: Wstęp do termodynamiki
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.25-61
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Stanisław Miękisz.: Wstęp
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.1-7
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Andrzej Hendrich.: Zastosowanie promieniowania jonizującego i metod radioizotopowych w medycynie
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.329-355
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Andrzej Hendrich.: Zastosowanie ultradźwięków w medycynie
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki ; pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha; Wrocław : Volumed, 1998; s.285-304
  Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

1997

1996

 • Jerzy W. Mozrzymas, Andrzej Teisseyre, Franco Vittur.: Propofol blocks voltage-gated potassium channels in human T lymphocytes
  Biochem.Pharmacol. 1996 Vol.52 no.6; s.843-849
  IF: 2.612
  Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 • Maciej Siewiński, Jan Gutowicz, Andrzej Zarzycki, Wojciech Mikulewicz.: Role of cysteine endopeptidase in cancerogenesis
  Cancer Biother.Radiopharm. 1996 Vol.11 no.3; s.169-176
  Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 • Andrzej Teisseyre.: Voltage-gated potassium channels in T lymphocytes-physiological role and in changes in channel expression in diseases
  Cell.Mol.Biol.Lett. 1996 Vol.1 no.3; s.337-351
  Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 • Stanisław Miękisz, Michał Bartoszkiewicz, Andrzej Hendrich.: Charge distribution in excitable membranes - some relations to the interpretation of membrane permeability and conductance
  Curr.Top.Biophys. 1996 Vol.20 no.2; s.121-127
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Jan Gutowicz, Krystyna Michalak, Andrzej Poła, Izabela Berdowska, Maciej Siewiński.: Fluorescence labelling of thiol proteinase inhibitors extracted from urine of colorectal cancer patients
  Curr.Top.Biophys. 1996 Vol.20 no.2; s.144-148
  Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Marco Martina, Jerzy W. Mozrzymas, Fabrizio Strata, Enrico Cherubini.: Zinc modulation of bicuculline-sensitive and -insensitive GABA receptors in the developing rat hippocampus
  Eur.J.Neurosci. 1996 Vol.8 no.10; s.2168-2176
  IF: 4.303
  Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 • Andrzej Teisseyre, Sławomir C. Zmonarski, Marian Klinger, Jerzy W. Mozrzymas, Stanisław Miękisz.: Patch-clamp study on T-lymphocyte potassium conductance in patients with chronic renal failure
  Nephron 1996 Vol.72 no.4; s.587-594
  IF: 1.938
  Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • M. Martina, Jerzy W. Mozrzymas, H.W.G.M. Boddeke, E. Cherubini.: The calcineurin inhibitor cyclosporin A-cyclophilin A complex reduces desensitization of GABAA-mediated responses in acutely dissociated rat hippocampal neurons
  Neurosci.Lett. 1996 Vol.215 no.2; s.95-98
  IF: 2.090
  Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
 • pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha: Wybrane zagadnienia z biofizyki. Cz.1,2
  Wrocław : Akad. Med., 1996; Część 1 - 124 s., część 2 - 137 s.
 • Krystyna Michalak.: Zastosowanie fluorescencji naturalnych chromoforów białkowych oraz wybranych znaczników fluorescencyjnych w badaniach oddziaływań peryferyjnych białek błon komórkowych z lipidami
  Wrocław : Akad. Med., 1996; 111 s.
  (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 11/1996)
  Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
 • Jan Gutowicz.: Oddziaływanie międzycząsteczkowe
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 1 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.13-25
 • Stanisław Miękisz, Andrzej Hendrich, Jerzy Mozrzymas.: Transport jonów w błonach i potencjały błonowe
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 1 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.69-122
 • Stanisław Miękisz.: Wstęp do termodynamiki
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 1 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.27-68
 • Stanisław Miękisz.: Wstęp
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 1 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.5-11
 • Stanisław Miękisz.: Dynamika krążenia krwi - podstawy fizyczne
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.53-60
 • Michał Bartoszkiewicz.: Dźwięk i jego analiza
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.73-104
 • Michał Wierzchaczewski.: Optyka geometryczna oka
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.105-121
 • Michał Wierzchaczewski.: Podstawy molekularne fotorecepcji
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.123-134
 • Krystyna Michalak.: Procesy energetyczne zachodzące w mitochondriach
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.3-23
 • Stanisław Miękisz.: Ruch drgający i fale
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.61-71
 • Michał Bartoszkiewicz.: Transport aktywny
  W:Wybrane zagadnienia z biofizyki. Część 2 ; pod red. Stanisława Miękisza i Andrzeja Hendricha; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.25-52

1995

1994

1993

1992

1991

1981 - 1990

Adiunkt dydaktyczny

dr inż. Anna PALKO-ŁABUZ (2nd year tutor ED, adiunkt dydaktyczny)
e-mail: anna.palko-labuz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 12


Spis przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Biofizyki i Neurobiologii:

 • Biofizyka – 1 rok, kierunek Lekarski
 • Biofizyka – 1 rok, kierunek Lekarsko-Stomatologiczny
 • Biofizyka – 1 rok, kierunek Fizjoterapia
 • Biophysics – faculty of Medicine, 1st year
 • Biophysics – faculty of Dentistry, 1st year

Pliki do pobrania (godziny konsultacji, regulaminy)


Plan zajęć

plan1plan2

Sylabusy

Do pobrania tutaj


Kalendarz egzaminów link

Wydział lekarski

1.  12 lutego 2024r. – I termin

2.  26 lutego 2024r. – I termin poprawkowy

3.  04 marca 2024r. – II termin poprawkowy

 

Wydział lekarsko-stomatologiczny

1.  14 lutego 2024r. – I termin

2.  29 lutego 2024r. – I termin poprawkowy

3.  07 marca 2024r. – II termin poprawkowy

 

Wydział nauk o zdrowiu-fizjoterapia

Kolokwium zaliczeniowe
29 stycznia 2024r.Wydział lekarski

Polecane podręczniki:

Obowiązkowe

 1.     Miękisz, S., Hendrich, A. „Wybrane zagadnienia z biofizyki” Volumed, Wrocław, 1998
 2.     „Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki”, pod red. A.Hendricha i K. Michalak, Wyd. AM, 2002
 3.     Jaroszyk, F. „Biofizyka”, PZWL, Warszawa, 2001

Uzupełniające

 1.     Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami. PWN, 2005
 2.     S. Miękisz, A. Hendrich; Wybrane zagadnienia z biofizyki, t. I i II, Wyd. AM, Wrocław 1998
 3.     L.Sobczyk, A.Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników. PWN, Warszawa, 1981.
 4.     R. Glaser, Wstęp do biofizyki. PZWL, Warszawa, 1975
 5.     M. Bryszewska, W. Leyko, Biofizyka dla biologów. PWN Warszawa, 1997.
 6.     Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. Uniw. Wr., Wrocław, 2001
 7.     Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, pod redakcją A.Z.Hryniewicz i E.Rokity. PWN, Warszawa, 2000.
 8.     B. Ciesielski, W. Kuziemski; Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w medycynie. Oficyna Wydawnicza Tutor, 1994
 9.     B. Gonet, Obrazowanie magnetyczno – rezonansowe. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL 1997.
 10.     Hausser, K. H., Kalbitzer, H. R, NMR w biologii i medycynie, Wydawnictwo Naukowe UAM 1993.
 11.     Nicholls, D.: Bioenergetyka 2, PWN, Warszawa 1995.
 12.     Z. Kęcki; Podstawy spektroskopii molekularnej. Warszawa, PWN, 1992.
 13.     Bioelektroskopia, t. 1 – 5, pod red. Twardowskiego PWN, Warszawa 1989-90
 14.     Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, pod redakcją A.Z.Hryniewicz i E.Rokity. PWN, Warszawa, 1999.
 15.     Sawieliew I. W.: Wykłady z fizyki, t. 1-3, Warszawa, PWN 2002.
 16.     H. Kremer, W Dobrinski; Diagnostyka ultrasonograficzna, Urban & Partner, Wrocław,1996.
 17.     L.S.Lilly; Patofizjologia chorób serca. Urban&Partner, 1996.
 18.     Harrison R., Lunt G. C.: Błony biologiczne. Struktura i funkcje. PWN, Warszawa 1980.


Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Polecane podręczniki:

Obowiązkowe

 1.     Miękisz, S., Hendrich, A. „Wybrane zagadnienia z biofizyki” Volumed, Wrocław, 1998
 2.     „Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki”, pod red. A.Hendricha i K. Michalak, Wyd. AM, 2002
 3.     Jaroszyk, F. „Biofizyka”, PZWL, Warszawa, 2001

Uzupełniające

 1.     Miękisz S., Hendrich, A.: "Wybrane zagadnienia z biofizyki" t. I i II, Wydawnictwo AM, Wrocław 1996.
 2.     Jóżwiak Z., Bartosz G. „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”. PWN, 2005.
 3.     Sobczyk L., Kisza A. "Chemia fizyczna dla przyrodników" PWN, Warszawa 1981.
 4.     Glaser R: "Wstęp do biofizyki" PZWL,Warszawa, 1975.
 5.     Bryszewska, M., Leyko, W."Biofizyka dla biologów", PWN, 1997.
 6.     Przestalski.S.” Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001.
 7.     „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, pod red. Z.Hrynkiewicza i E.Rokity, PWN, Warszawa 2000.
 8.     Ciesielski, B.,,Kuziemski, W.: "Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu w medycynie", Oficyna wydawnicza "Tutor" 1994.
 9.     Gonet, B: "Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe "Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1997.
 10.     Hausser, K.H., Kalbitzer, H.R.: "NMR w biologii i medycynie", Wydawnictwo Naukowe UAM 1993.
 11.     Kęcki, Z.:”Podstawy spektroskopii molekularnej”. Warszawa, PWN, 1997
 12.     "Biospektroskopia" red. Twardowski, t. 1-5., PWN 1989-90.
 13.     „Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska”, pod red. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity, PWN, Warszawa, 1999.
 14.     Sawieliew. I.W.: "Wykłady z fizyki", t.1-3, Warszawa, PWN , 2002.
 15.     Kremer H., Dobrinski: „ Diagnostyka ultrasonograficzna", Urban & Partner, Wrocław, 1996.
 16.     "Patofizjologia chorób serca", red. L.Lilly, Urban & Partner, 1996.
 17.     Ślósarek G., „Biofizyka molekularna”. PWN 2011.


Fizjoterapia

Polecane podręczniki:

 1.     Miękisz, S., Hendrich, A. „Wybrane zagadnienia z biofizyki” Volumed,   Wrocław, 1998
 2.     Jaroszyk, F. „Biofizyka”, PZWL, Warszawa, 2001
 3.     B.Kędzia, „Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki”
 4.     J.Terlecki, „Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki”, PZWL 1999
 5.     Longstaff A „Neurobiologia, PWN, 2005

 

 

Assistant professor for didactics

dr inż. Anna PALKO-ŁABUZ (2nd year tutor ED, assistant professor for didactics)
e-mail: anna.palko-labuz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 12


List of courses in Department of Biophysics and Neurobiology

 • Biophysics – faculty of Medicine, 1st year
 • Biophysics – faculty of Dentistry, 1st year

Files to download (consultations, regulations)


Timetable

timetabletimetable

Syllabuses

For download here


Exam Timetable

For download here


Faculty of Medicine


Faculty of Dentistry

 

Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii powstała w marcu 2020 r. z połączenia dwóch naukowych jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego: Katedry i Zakładu Biofizyki oraz Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego.

Obecnym kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas.

Zakład Fizyki na Akademii Medycznej powstał w roku 1952, Zakład Biofizyki – w 1967r., a w latach osiemdziesiątych – Katedra Biofizyki. Funkcję kierownika Zakładu Biofizyki pełnili kolejno: prof. Andrzej Morawiecki (1967-1970), prof. Marian Kochman (1971-1974), prof. Stanisław Miękisz (1975-1997), prof. Krystyna Michalak (1997-2019). Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego powstała w 2004 r. i przez cały okres jej istnienia jej kierownikiem był prof. Jerzy Mozrzymas.

We wcześniejszych latach funkcjonowania ówczesnego Zakładu ważnym przedmiotem badań były zagadnienia związane z biofizyką teoretyczną, między innymi dotyczące zastosowania termodynamiki i fizyki statystycznej do opisu transportu przez błony i regulacji homeostazy komórki. Jednym z głównych kierunków naukowych były też badania dotyczące oddziaływania białek i substancji niskocząsteczkowych z lipidami i wniosły one istotny wkład w poznanie molekularnych podstaw funkcjonowania błon komórkowych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozwinęły się badania spektroskopowe i mikrokalorymetryczne błon modelowych, zostało też utworzone pierwsze w Polsce stanowisko do badań elektrofizjologicznych techniką patch-clamp, która pozwala na rejestrację prądów płynących przez pojedyncze kanały jonowe w błonach.
W okresie od lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych za najbardziej istotne osiągnięcia naukowe jednostki można uznać: poznanie niektórych właściwości spektryny, ważnego białka szkieletu błonowego erytrocytów, wykazanie wiązania enzymów glikolitycznych z błonami lipidowymi, opis modulacji receptorów acetylocholiny w stanach fizjologii i patologii, scharakteryzowanie napięciowo-zależnych kanałów potasowych w chondrocytach, a także w limfocytach T pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność nerek, wyjaśnienie roli jonów wapnia w akumulacji metali ciężkich przez niektóre bakterie.

Pod redakcją prof. S. Miękisza i dr A. Hendricha opracowano podręcznik „Wybrane zagadnienia z biofizyki” (1998), którego autorzy zostali nagrodzeni w 1999 r. zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Począwszy od 1997 r. tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biofizyki skoncentrowała się wokół zagadnień związanych z problematyką oporności na leki komórek nowotworowych i grzybiczych, transmisją synaptyczną i jej modulacją w ośrodkowym układzie nerwowym oraz działaniem kanałów potasowych w limfocytach T i ich modulacją przez różnorodne czynniki.

Systematycznie postępował rozwój wielu metod eksperymentalnych i zaplecza badawczego Katedry. Powstawały nowe pracownie naukowe: Pracownia Mikroskopii Konfokalnej, Pracownia Hodowli Komórkowych i Pracownia Biologii Molekularnej. Zmodernizowano Pracownię Spektroskopii Fluorescencyjnej i Mikrokalorymetrii. W tym czasie bardzo dynamicznie rozwijały się badania nad transmisją synaptyczną w ośrodkowym układzie nerwowym, prowadzone pod kierunkiem prof. Jerzego Mozrzymasa.

Katedra Biofizyki była współorganizatorem zjazdów naukowych, krajowych i międzynarodowych.

W związku z szybkim rozwojem badań nad procesami elektrofizjologicznymi w układzie nerwowym powstała nowa jednostka naukowa Katedry Biofizyki – Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego. Jej organizatorem był prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas, który został też jej kierownikiem. Pracownia rozpoczęła swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. Chałubińskiego 3a w 2004 roku.

Katedra Biofizyki w ostatnim półwieczu przebyła długą drogę od małego Zakładu, nie posiadającego własnych pomieszczeń i aparatury naukowej do placówki naukowo-dydaktycznej, włączone w sieć nauki światowej, prowadzące badania z zakresu molekularnych podstaw nauk medycznych.

 

Wraz z Fundacją Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zapraszamy na serię wykładów, które będą odbywały się od poniedziałku (11.03) do piątku (15.03) o godzinie 17:30

https://nenckifoundation.eu/tydzien-mozgu/najblizsze-wydarzenia-2/


 


Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Polskie Towarzystwo Biofizyczne zostało założone w roku 1971 r. Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego aktualnie ma 38 członków.
Reprezentują oni następujące wrocławskie uczelnie wyższe:

– Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
– Politechnikę Wrocławską
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– Uniwersytet Wrocławski  

Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego:

Przewodnicząca:
Dr hab. Kamila Środa – Pomianek
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel. (071) 784 14 02
e-mail: kamila.sroda-pomianek@umw.edu.pl

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. Andrzej Teisseyre
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-368 Wrocław
tel. (071) 784 14 14
e-mail: andrzej.teisseyre@umw.edu.pl

Sekretarz:
Dr Anna Palko – Łabuz
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel. (071) 784 14 05
e-mail: anna.palko-labuz@umw.edu.pl

Skarbnik:
Dr hab. Olga Wesołowska
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-368 Wrocław
tel. (071) 784 14 15
e-mail: olga.wesolowska@umw.edu.pl

Komisja rewizyjna:

·         Prof. dr hab. Krystyna Michalak – Przewodnicząca
·         Dr Hanna Pruchnik
·         Dr Sylwia Cyboran