Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa

ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
e-mail: izabella.uchmanowicz@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry
Anna Biegun
telefon: 71 784-18-24
e-mail: anna.biegun@umw.edu.pl

Struktura Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa:

.

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Konferencja pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu – prof. dr hab. Piotra Ponikowskiego

oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr hab. Anny Kołcz
„Kształtowanie nauki i dydaktyki w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa”

7 czerwca 2023, godzina: 9.00 – 14.15, rejestracja od godziny 8.30
Wydział Farmacji UMW, ul. Borowska 211, sala: W1

LOGO KONFERENCKI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

 

Sylabusy ze strony archiwalnej Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa: https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

 

 

Sylabusy wcześniejsze lata archiwum: https://archiwum.wnoz.umw.edu.pl/wnoz-sylabusy