Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa

ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
e-mail: izabella.uchmanowicz@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry
Anna Biegun
telefon: 71 784-18-24
e-mail: anna.biegun@umw.edu.pl

Struktura Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa:

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa

Sylabusy ze strony archiwalnej Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa:https://wnoz.umw.edu.pl/katedra-pielegniarstwa-i-poloznictwa-dydaktyka

Sylabusy wcześniejsze lata archiwum: https://wnoz.umw.edu.pl/wnoz-sylabusy

Konsultacje w roku akademickim 2021/2022 ( semestr letni).https://wnoz.umw.edu.pl/content/nauczyciele-akademiccy