Niekomercyjne badania kliniczne: rusza nabór na studia

23 sierpnia rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (druga i trzecia edycja, 10.2021 – 06. 2022). Nabór trwa do 03.09.2021.

Jest to unikalny kierunek studiów podyplomowych obejmujący szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi. Rejestracja kandydatów prowadzona będzie od 23 sierpnia 2021r. od godziny 10:00 do 3 września 2021r. do godziny 15:00.

Do uczestnictwa w studiach zostanie zrekrutowanych maksymalnie po 5 osób z danego podmiotu leczniczego.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji - http://www.studiabadaniakliniczne.umed.wroc.pl/

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.