Wydział Farmaceutyczny - Dyplomowanie - Dietetyka

archiwum :
dyplomowanie w roku 2021/2022

kierunek Dietetyka, studia I i II stopnia

Rekrutacja na pisanie prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Dietetyka:

 1. regulamin dyplomowania,
 2. informacja o miejscach wykonywania pracy dyplomowej,
 3. podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku dietetyka,
 4. procedura wyznaczania zewnętrznych recenzentów-dietetyka,
 5. przebieg rekrutacji,
 6. harmonogram rekrutacji.

Rekrutacja na pisanie prac dyplomowych licencjackich dla kierunku Dietetyka:

 1. regulamin dyplomowania,
 2. informacja o miejscach na wykonywanie pracy dyplomowej,
 3. podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej licencjackiej na kierunku dietetyka,
 4. procedura wyznaczania zewnętrznych recenzentów-dietetyka,
 5. przebieg rekrutacji,
 6. harmonogram rekrutacji.

Wyniki rekrutacji na pisanie prac dyplomowych dla kierunku Dietetyka I stopnia (2 rok studiów).

Wyniki rekrutacji na pisanie prac dyplomowych dla kierunku Dietetyka II stopnia (1 rok studiów).