Prof. Brygida Knysz o profilaktyce zakażeń
(27.9.2021)

Prof. Brygida Knysz - przewodnicząca uczelnianego zespołu ds. zarządzania kryzysowego - tuż przed rozpoczęciem roku przypomniała studentom i pracownikom UMW o zasadach przeciwdziałania zakażeniu.

Zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć w semestrze zimowym
(24.9.2021)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował zalecenia dla studentów, doktorantów i pracownikó dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Informacje dla nowo przyjętych studentów 2021
(15.9.2021)

Witaj na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu! Znajdziesz tu najważniejsze wskazówki jak odnaleźć się na uczelni. Wpis wciąż będzie aktualizowany, zapraszamy do śledzenia na bieżąco. Informator do pobrania.

NAWA ogłosiła kolejny nabór do programu SPINAKER
(27.9.2021)

Celem głównym programu SPNAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez tworzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia.

Autobus MPK między kampusami wraca na trasę
(24.9.2021)

1 października wraca na trasę autobus, który MPK dedykowało studentom i pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przemieszczającym się pomiędzy kampusami uczelni. Przejazd jest bezpłatny, po okazaniu legitymacji.

UMW i samorząd sprzymierzą się dla szybszej diagnostyki
(23.9.2021)

Diagnozę nowotworu głowy i szyi słyszy co roku w Polsce około 11 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów u których wykryto te nowotwory wzrosła aż o 25%. Szybka diagnostyka jest jedyną szansą na powrót do zdrowia.

III kryterium - wpływ na otoczenie
(23.9.2021)

Refleksjami i wiedzą na temat III kryterium ewaluacji - wpływu na społeczeństwo i gospodarkę podzielił się przewodniczący rady dyscypliny nauki farmaceutyczne prof. Adam Matkowski.

Portal z ofertami pracy dla studentów i absolwentów
(23.9.2021)

Ruszył nowy portal dedykowany studentom i absolwentom uczelni, wspierający ich rozwój zawodowy. Umieszczane są tam oferty pracy, szkoleń, ankiety dotyczące studiów. Studenci mogą też skorzystać z generatora CV.