FAQ koronawirusowe - ścieżki zgłoszeń, kwarantanna
(21.12.2021)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zgłaszania zakażeń oraz obowiązku kwarantanny wewnatrzuczelnianej po kontakcie z zakażonym, zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracowników UMW pytania. 

Program FAST - Fundusz Aktywności Studenckiej - nabór 2022
(21.1.2022)

WCA ogłasza nabór wniosków do programu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej). Studenckie koła naukowe, organizacje i nieformalne grupy studenckie, mogą zgłaszać swoje projekty, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie.

Znaczenie białka CHI3L2 jako biomarkera definiowanego
(21.1.2022)
MŁODA NAUKA

Dzięki grantowi Miniatura 5 dr Agnieszka Rusak z Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka UMW określi znaczenia białka CHI3L2 jako biomarkera definiowanego jako układ poszczególnych białek, tzw. „odcisk palca”.

Wybory uzupełniające do Senatu UMW
(19.1.2022)

W związku z wygaśnięciem mandatu w Senacie UMW zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Do obsadzenia jest jeden mandat w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na WNoZ.

Szczepionki chronią chorych po przeszczepach w 90 proc. 
(19.1.2022)

Badania, prowadzone w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dostarczyły dowodów na skuteczność szczepień w grupie pacjentów po przeszczepach.

Nie przesadzaj z laurkami – zrób porządek z lekami
(18.1.2022)

Z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka, PTSF Oddział Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Nie przesadzaj z laurkami – zrób porządek z lekami!", która ma na celu zachęcenie do wykonywania przeglądów domowych apteczek.

Egzaminy w sesji zimowej 2022
(18.1.2022)

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego dotyczącymi egzaminów i zaliczeń przedmiotów w trybie stacjonarnym w UMW w sesji zimowej 2022. Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne
(17.1.2022)

Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.