Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową - Centrum Zarządzania Projektami

Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową
https://naratunek.org/

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” od 1991 roku pomaga dzieciom chorym na raka w powrocie do zdrowia. Przez ten czas wsparła  tysiące dzieci chorych na nowotwory z całej Polski.

Celem statutowym Fundacji jest m.in. finansowanie badań naukowych w zakresie opracowania i wdrażania nowych metod diagnostycznych i leczniczych, jak również profilaktyki, wykrywania lub zwalczania chorób nowotworowych oraz ich następstw u dzieci.

Nabór projektów odbywa się w systemie ciągłym i dotyczy projektów badawczych realizowanych przez pracowników UMW i USK.