Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Centrum Zarządzania Projektami

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
https://www.fnp.org.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

FNP wspiera naukę poprzez nagrody, subsydia, granty oraz stypendia.

Najpopularniejszym programem jest START - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Więcej informacji o aktualnych konkursach FNP znajduje się na stronie: https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/