MEiN - Centrum Zarządzania Projektami

MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi politykę państwa w obszarze nauki. Zajmuje się wspieraniem rozwoju polskich instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN.

Do zadań Ministerstwa należą m.in.:
1) przygotowanie strategicznych rozwiązań oraz dbanie o wdrażanie programów i wykorzystywanie funduszy unijnych
2) opracowanie dokumentów programowych oraz programów na poziomie krajowym i europejskim
3) wsparcie udziału polskich naukowców w  "Horyzoncie  2020" oraz "Horyzoncie Europa" – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej
4) nadzór nad Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja zadań Ministerstwa obejmuje w szczególności:
1) określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji;
2) ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów, w tym programów stypendialnych;
3) ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów;
4) zawieranie umów stypendialnych, umów o wykonanie projektów i ich finansowanie;
5) nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

Do projektów finansowanych ze środków MEiN należą miedzy innymi:
1) stypendia dla młodych wybitnych naukowców
2) SPUB
3) Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje
4) Inwestycje

Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości finansowania grantów, projektów oraz stypendiów, znajdują się na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/finansowanie-nauki