Pracownicy - Centrum Zarządzania Projektami

Pracownicy - Centrum Zarządzania Projektami

Dyrektor
mgr Elżbieta Olejnik
e-mail: elzbieta.olejnik@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 66

Administracja
mgr Karolina Porożko
e-mail: karolina.porozko@umw.edu.pl
tel. 71 784 10 33

Sekcja Pozyskiwania Projektów

Zespół

p.o. Kierownika Sekcji
mgr inż. Natalia Marchut
e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 89

Projekty

NCN, FNP-START, WCA (FAST), fundusze strukturalne (m.in. FERS EFS+), MNiSW, COST, subwencja (aplikowanie), HE- wsparcie

Kierownik Sekcji
dr n.med. inż. Katarzyna Skowrońska-Dzierzba
e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

dłuższa nieobecność 

dr inż. Magdalena Więckowska
e-mail: 
magdalena.wieckowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 11 49

NCN, NAWA- wyłącznie w obszarze nauki, Fundacje – wyłącznie w obszarze nauki, WCA (FAST), MNiSW, subwencja (aplikowanie), HE - wsparcie

mgr Joanna Orłowska
e-mail: joanna.orlowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 00 34

NCN, LIDER, FENG (FNP), Inwestycje (aparatura), Fundacje – wyłącznie w obszarze nauki, subwencja (aplikowanie), WCA (FAST), MNiSW

dr Renata Skibior - Błaszczyk
e-mail:
renata.skibior-blaszczyk@umw.edu.pl
tel. 71 784 00 53

HE i inne projekty międzynarodowe (w ramach NCN, NCBR), MNiSW, WCA (FAST)

mgr Dorota Smyrak
e-mail: dorota.smyrak@umw.edu.pl
tel. 71 784 10 32

Subwencja – konkurs, MEiN - DG, Fundacje


I Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

Zespół

Kierownik Sekcji
mgr Małgorzata Krajewska
e-mail: 
malgorzata.krajewska@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 86

Projekty

 

NCBiR, Komisja Europejska, MNiSW, Fundacje, Narodowa Agencja Erasmus+, Subwencja, Gmina Wrocław

dr Renata Sierżant
e-mail: renata.sierzant@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 99

Komisja Europejska, NCBiR, NAWA, MNiSW, Fundacje, Gmina Wrocław

mgr Aleksandra Kobus
e-mail: aleksandra.kobus@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 99

Komisja Europejska, MNiSW, Fundacje, Gmina Wrocław

lic. Katarzyna Malinowska
e-mail: k.malinowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 99

NCBiR, Komisja Europejska, MNiSW – SPUB; Fundacje, Narodowa Agencja Erasmus+

mgr Ewelina Sakowska
e-mail: ewelina.sakowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 92

Subwencja – konkurs, Fundacje, MNiSW - SKN , Gmina Wrocław

mgr Izabella Kmieciak
e-mail: izabella.kmieciak@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 88

 

NCBiR, Uniwersytet Przyszłości, Fundacje, MNiSW, NAWA

lic. Małgorzata Rzekiecka
e-mail: malgorzata.rzekiecka@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 92

ewaluacja obszaru projektów i subwencji  MNiSW- SKN, Perły Nauki, Gmina Wrocław

lic. Adriana Suchowacka
e-mail: 
adriana.suchowacka@umw.edu.pl
tel. 71 784 11 16

Subwencja Zadanie


II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

Zespół

Kierownik Sekcji
mgr Kinga Klann-Sawicka
e-mail: kinga.klann-sawicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 69

Projekty

Fundusze strukturalne, NCN, MNiSW, Strategia IDUB 2024-2026, Fundacje, ABM

mgr Anna Diug
e-mail: anna.diug@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 98

NCN, Strategia IDUB 2024-2026

mgr Ewa Szczepańczyk
e-mail: 
ewa.szczepanczyk@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 98

Fundusze strukturalne, NCN, MNiSW, Strategia IDUB 2024-2026, ABM

mgr Kamila Rot
e-mail: kamila.rot@umw.edu.pl
tel. 71 784 00 14

Fundusze strukturalne, MNiSW, Strategia IDUB 2024-2026, Fundacje

mgr Urszula Jurgowska
e-mail: 
urszula.jurgowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 97

Fundusze strukturalne, NCN, MNiSW, Strategia IDUB 2024-2026, ABM

mgr Aleksandra Zarańska
e-mail: 
aleksandra.zaranska@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 96

dłuższa nieobecność

mgr Justyna Rawska
e-mail: 
justyna.rawska@umw.edu.pl
tel. 71 784 19 48

Fundusze strukturalne, NCN, MNiSW

Martyna Krauze
e-mail: 
martyna.krauze@umw.edu.pl
tel. 71 784 28 11

NCN,  Strategia IDUB 2024-2026