Wrocławskie Centrum Akademickie - Centrum Zarządzania Projektami

Wrocławskie Centrum Akademickie

Wrocławskie Centrum Akademickie
https://wca.wroc.pl
 

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd.

WCA wspiera szereg inicjatyw studenckich, między innymi finansując projekty Studenckich Kół Naukowych w ramach programu FAST, organizując konkursy stypendialne, konkurs Wrocławska Magnolia czy Mozart.
 

Więcej informacji dotyczących projektów WCA znajduje się na stronie:
https://wca.wroc.pl/projekty