Fundacja Nutricia - Centrum Zarządzania Projektami

Fundacja Nutricia

Fundacja Nutricia
https://www.fundacjanutricia.pl/

Fundacja Nutricia wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których rozwija się nauka w zakresie żywienia człowieka.

Granty badawcze są przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka, a stypendia przeznaczane są na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości podejmowanie badań naukowych w tym obszarze.

Fundacja Nutricia przyznaje trzy rodzaje grantów na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka:

  • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
  • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
  • Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy 
praktyki, umożliwiającej wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego, oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka

Stypendia Fundacji Nutricia są przyznawane specjalistom w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Organizowane co roku przez Fundację Nutricia seminarium szkoleniowe pt. „Kurs Podstaw EBM (medycyny opartej na danych naukowych)”, poświęcone Evidence Based Medicine, ma na celu zapoznanie młodych naukowców z zasadami i praktykami prowadzenia badań klinicznych.

Uczestnicy seminarium otrzymują kompleksową wiedzę o tym, jak organizować i prowadzić badania naukowe, konstruować budżet, przy zachowaniu kwestii prawnych i etycznych, a także jak zaprezentować wyniki po badaniu i opracować publikacje. Za uczestnictwo w seminarium przyznawane są punkty edukacyjne (ok. 12 pkt. w zależności od ilości godzin).

Więcej informacji dotyczących form wsparcia znajduje się na stronie: https://www.fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka