RPO WD - Centrum Zarządzania Projektami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD)

Ze środków Programu Regionalnego finansowane są projekty o zasięgu regionalnym.

Celem strategicznym Programu Regionalnego jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Więcej informacji o programie:  www.rpo.dolnyslask.pl/

Projekty realizowane w ramach RPO WD:

1. "Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie".

2. "Opracowanie i walidacja panelowego testu diagnostycznego do oceny ryzyka zapadnięcia na chorobę otępienną i wdrożenie spersonalizowanej metody terapii farmakologicznej oraz algorytmu do interpretacji wyników".