NAWA - Centrum Zarządzania Projektami

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

  • Programy dla Naukowców
  • Programy dla Instytucji
  • Programy dla Studentów
  • Programy Języka Polskiego

Wsparcie mobilności akademickiej to najważniejszy cel NAWA. Czołowym sposobem służącym do osiągnięcia tego celu jest przygotowanie szerokiej oferty skierowanej dla naukowców. W ramach prowadzonej działalności Agencja zajmuje się promocją polskiej oświaty za granicą, a także umożliwia wyjazdy studentów, doktorantów i profesorów za granicę, jak i przyjazdy do kraju zagranicznych gości.

Więcej informacji dotyczących programów dla Naukowców znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy