Zgłoś projekt naukowy - Centrum Zarządzania Projektami

Zgłoś projekt naukowy

Aby zgłosić projekt należy wypełnić poniższy formularz:
https://app.umw.edu.pl/zglos-projekt/

Jest to narzędzie stworzone przez Centrum Zarządzania Projektami wspomagające proces pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

Formularz pozwala na lepsze przygotowanie do procesu aplikowania o środki poprzez określenie potrzeb pracowników – naukowców oraz spowoduje zawężenie kryteriów, jakie ma spełnić projekt oraz jego przyszły Kierownik planujący pozyskanie środków na swoje badania. Formularz również pokazuje w jakich obszarach CZP może wesprzeć pomysłodawcę projektu np. w zakresie stworzenia harmonogramu projektu, kosztorysu, czy może w zakresie znalezienia partnera bądź określenia ścieżki komercjalizacyjnej dla projektu.