POPC - Centrum Zarządzania Projektami

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne, poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane jest wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

Więcej informacji o programie:  www.polskacyfrowa.gov.pl/

Projekty realizowane w ramach POPC:

1. "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym".

2. "Atlas zasobów otwartej nauki 2.0".