POIiŚ - Centrum Zarządzania Projektami

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (POIiŚ)

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

Infrastruktura i Środowisko to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Główne obszary, na które są przekazywane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji o programie:  www.pois.gov.pl/

Projekty realizowane w ramach POIiŚ:

1. "Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu".

Zgłaszanie nieprawidłowości: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/