POIR - Centrum Zarządzania Projektami

Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)

Program wspiera rozwój innowacji oraz potencjał naukowo-badawczy (B+R) przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu. Działania skupione są na różnych obszarach np. wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R, wsparcie transferu technologii czy zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Więcej informacji o programie:  www.poir.gov.pl/

Projekty realizowane w ramach POIR:

1. "Opracowanie metody pozyskiwania i izolacji mezenchymatycznych komórek zrębu (MSCs) z zębów na potrzeby regeneracji ubytków kostnych w stomatologii".

2. "Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości".

3. "Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji".