Rada Dyscypliny Zarząd

Przewodniczący - prof. dr hab. Adam Matkowski


Z-ca przewodniczącego - dr hab. Adam Junka, prof. UMW


Skład Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w kadencji 2021-2024:

1. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
2. prof. dr hab. Justyna Brasuń
3. prof. dr hab. Irena Majerz
4. prof. dr hab. Adam Matkowski
5. prof. dr hab. Witold Musiał
6. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
7. prof. dr hab. Jolanta Saczko
8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
9. dr hab. Adam Junka, prof. UMW
10. dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UMW
11. dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW
12. dr hab. Ewa Kratz, prof. UMW
13. dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW
14. dr hab. Marcin Mączyński, prof. UMW
15. dr hab. Zbigniew Sroka, prof. UMW
16. dr hab. Iwona Bil-Lula
17. dr hab. Anna Bizoń
18. dr hab. Joanna Burger
19. dr hab. Żaneta Czyżnikowska
20. dr hab. Piotr Kuś
21. dr hab. Karol Nartowski
22. dr hab. Urszula Nawrot
23. dr hab. Anna Prescha
24. dr hab. Piotr Świątek
25. dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
26. dr hab. Sylwia Zielińska
27. dr Agata Górniak
28. dr Dominik Marciniak
29. dr Sylwester Ślusarczyk
30. Magdalena Król - doktorantka
31. Maciej Spiegel - doktorant


Zespoły doradcze RDNF w kadencji 2021-2024

Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Prac rozwojowych

 1. dr hab. Adam Junka prof. UMW - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Justyna Brasuń
 3. dr hab. Piotr Kuś
 4. prof. dr hab. Adam Matkowski
 5. dr hab. Anna Prescha
 6. dr Sylwester Ślusarczyk

Komisja ds. Oceny i Rozwoju Naukowego Pracowników
 1. dr hab. Sylwia Zielińska - przewodnicząca
 2. dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW
 3. dr hab. Ewa Kratz, prof. UMW
 4. dr hab. Adam Junka, prof. UMW
 5. dr hab. Piotr Świątek

Zespół ds. Ewaluacji
 1. dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW - przewodnicząca
 2. dr hab. Joanna Burger
 3. dr hab. Adam Junka, prof. UMW
 4. dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UMW
 5. dr Agnieszka Matera-Witkiewicz
 6. dr hab. Karol Nartowski
 7. dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW
 8. prof. dr hab. Witold Musiał

Zespół ds. Nagród
 1. prof. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Adam Matkowski
 3. dr hab. Piotr Świątek
 4. dr Dominik Marciniak
 5. dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Komisja do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie badawczo – dydaktycznej:

 1. prof. dr hab. Jolanta Saczko
 2. dr hab. Karol Nartowski

Komisja do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie badawczej:
 1. dr hab. prof. Bożena Karolewicz prof. Uczelni
 2. dr hab. Piotr Kuś
 3. dr Sylwester Ślusarczyk

Regulamin Rad Dyscyplin w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu