Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz

wizytówka

Zastępca Przewodniczącej

prof. dr hab. Robert Śmigiel
prof. dr hab. Robert Śmigiel

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Jacek Gajek
 2. prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska
 3. prof. dr hab. Małgorzata Paprocka - Borowicz
 4. prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
 5. prof. dr hab. Paweł Reichert
 6. prof. dr hab. Joanna Rosińczuk 
 7. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 8. dr hab. Mariusz Chabowski, prof. uczelni
 9. dr hab. Dorota Diakowska, prof. uczelni
 10. dr hab. Jacek Smereka, prof. uczelni
 11. dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. uczelni
 12. dr Bartłomiej Stańczykiewicz, prof. uczelni 
 13. dr hab. Mirosław Sopel
 14. dr hab. Magdalena Wawrzyńska
 15. dr Dorota Różańska
 16. dr n.med. Bartosz Uchmanowicz
 17. lek. Wojciech Borowicz - doktorant
 18. mgr Justyna Jeżewska - doktorantka