Centrum Kształcenia Podyplomowego - IX Międzynarodowa Studencka Konferencja Młodych Naukowców oraz XXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Konferencje
Akty Prawne
IX Międzynarodowa Studencka Konferencja Młodych Naukowców oraz XXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

...